Lesjana tova

12 september, 2023

Het Levisson Instituut wenst u allen een sjana tova oemetoeka en een goed 5784 gewenst.