2024 Boeckler, Levisson, Wallet

Het Levisson Instituut organiseerde op sjabbat 20 januari 2024, direct na de sjoeldienst, een studiemiddag voor ca. 60 belangstellenden.

Rabbijn Menno ten Brink, decaan van het instituut, leidt in.


Sprekers waren docenten van de rabbijnenopleiding van het instituut.

Annette Boeckler

Titel van haar lezing: Traditional and Liberal Liturgies – what are the differences and why do they exist?

(presentatie volgt nog)Carolyn Levisson

Titel van haar lezing: Ledor wador, van generatie op generatie – Genogram, een gestructureerde manier om over familie(-geschiedenis) te praten.Bart Wallet

Titel van zijn lezing: Wat is liberaal aan Liberaal Jodendom?