Ba’al koree


Het Levisson Instituut start in 2023 een nieuwe Ba’al koree cursus, met als docent Josee Wolff.

De cursus is bedoeld voor beginners en een maximaal aantal deelnemers kan eraan meedoen.

Geleerd wordt het lajenen van de Tora, zoals die op sjabbat gelezen wordt in de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland. De Toralezingen voor de feestdagen en de Haftara worden niet aangeleerd.

Data 19-21 mei en 4, 11 en 18 juni 2023
Het weekend van 19-21 mei vindt plaats in een hotel in het midden van het land.
De lessen op zondagmiddagen 4, 11 en 18 juni zullen via Zoom worden gegeven.

Kosten € 300 p/p

Vereisten bij aanmelding

  • Een korte cv
  • Ben je lid van een joodse gemeente? Welke?
  • Motivatie om de cursus te volgen
  • Heb je al eerder leren lajenen en wat is je ervaring?
  • Goed (gevocaliseerd) Bijbels Hebreeuws kunnen lezen

Let op: Tot de cursus kan je alleen toegelaten worden na een gesprek en een leestest van een tekst uit de
Tora.

Aanmelden: Stuur een brief naar contact@levisson.nl

Aanmelden kan tot 10 april 2023.Een eerdere cursus tot ba’al koree vond plaats in 2014.

Baal koree klein

In het najaar 2014 tot het voorjaar 2015 vond de eerste Ba’al Koree cursus van het Levisson Instituut plaats, bestaande uit de losse modules Tora en Haftara.

In de gemeenten is altijd behoefte aan mensen die goed kunnen lajenen (Tora lezen). Vijftien deelnemers uit het hele land namen toen deel aan de eerste module, onder leiding van Channa van Unen-Meyer.

De cursus bestond uit 10 lessen. Uitgangspunt was de trope zoals die in de LJG-sidoer op pag. 710-713 vermeld staat. Uitgelegd werd ook hoe men aan de hand van een Tikoen de parasja moest leren en hoe je als ba’al koree een Torarol hanteert.

Enkele deelnemers lajenen tegenwoordig regelmatig tijdens de Toradienst in hun eigen sjoel.

Bij de tweede module Haftara waren minder deelnemers aanwezig. Net als bij het Tora lajenen werd de trope geleerd, zoals in onze liberale gemeenten gebruikelijk is.