Steun ons


Ook u kunt ons steunen

Al onze activiteiten worden gefinancierd door de contributie van de deelnemers aan de verschillende programma’s, door stichtingen die ons steunen en door donaties van individuele personen.

Wilt u ons ook steunen door een donatie aan het Levisson Instituut over te maken, zodat we onze activiteiten kunnen continueren. Word een sponsor, eenmalig of voor langere tijd, van het Levisson Instituut!

U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL88 ABNA 0400378213 t.n.v. Stichting Robert A. Levisson, Amsterdam.

Ook kunt via PayPal doneren: contact@levisson.nl via www.paypal.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het Levisson Instituut via contact@levisson.nl of 020-5400133 (ma, di, do 10.00-15.00 uur).

ANBI

ANBI logo

Stichting Robert A. Levisson is een erkende ANBI instelling met fiscaal RSIN-nummer 811001994.

Het belangrijkste voordeel van de ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Bovendien mag een gift aan een instelling met ANBI-status, binnen zekere voorwaarden, afgetrokken worden bij de belastingaangifte van de gever.

Het bezoekadres en postadres is:  Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK  Amsterdam.


Doelstelling

De Stichting en het Instituut hebben tot doel het verzorgen van opleidingen en studiemogelijkheden, die tot het verkrijgen van de bevoegdheden van een rabbijn (semicha) en die van een chazan kunnen leiden. Voorts is het doel leerkrachten voor het Talmoed Tora onderwijs, ba’alee koree, ba’alee tefilla en gabbaim op te leiden, en alle andere functionarissen binnen de gemeenten van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

De Stichting en het Instituut trachten dit te bereiken door:

  • een academisch studieprogramma samen te stellen voor de opleiding voor rabbijn
  • studieprogramma’s samen te stellen voor de opleiding tot leerkracht in het Talmoed Tora onderwijs
  • cursussen samen te stellen voor de opleidingen tot voorzanger, ba’al koree, gabbai en overige functionarissen
  • nascholingen te verzorgen
  • lezingen en seminars te organiseren op academisch niveau


Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de leden van het bestuur.


Beloningsbeleid

De Stichting Robert A. Levisson heeft één persoon in dienst.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en kunnen conform de statutaire bepalingen op vertoon van nota’s voorgeschoten onkosten declareren.


Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag & Financieel Jaarverslag over het jaar 2023.


ANBI standaardformulier Levisson

Staat van baten en lasten 2023