Diensten Sjalosj Regaliem

Op deze pagina staan links naar bladmuziek en geluidsopnamen voor de avond- en ochtenddienst van de Sjalosj Regaliem, de drie pelgrimsfeesten Pesach, Sjavoeot, Soekot en Simchat Tora. Vaak zijn er meerdere composities voor een tekst. In de meeste gemeenten worden de melodieën uitwisselbaar gebruikt, waarbij de gewoonten variëren.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer van de tekst in de liberale machzor “Seder Moadiem Lesimcha” (herziene uitgave 2022) voor de Sjalosj Regaliem.

De Toralezingen voor de Sjalosj Regaliem worden gezongen volgens de trope van de Nederlandse/West-Europese traditie. Deze trope is voor Sjabbat en de Sjalosj Regaliem dezelfde.

BL = Bram Lagendijk
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazan Gilad Nezer
JB = Jo van Beusekom
OS = chazan Oz Shasha

# = basismelodie

Sjalosj Regaliem Arviet

14 Asjree chataniem Simchat Tora (installatie chataniem).pdf #
           Asjree chataniem Simchat Tora (installatie chataniem) GN.mp3 #
26 Barechoe – Oema’avir jom – Ki hem chajenoe.jpg #
           Barechoe GN.mp3 #
           Oema’avir jom GN.mp3 #
           Ki hem chajenoe GN.mp3 #
28 Sjema Sjalosj Regaliem.pdf #
           Sjema Jisrael Sjalosj Regaliem GN.mp3 #
30 Lema’an tizkeroe (zoals op sjabbat) #
32 Wera’oe wanaw – wene’emar.jpg
           Wera’oe wanav GN.mp3
           Wene’emar – chatima Ga’al Jisrael GN.mp3
32 Mi chamocha – zie Sjalosj Regaliem Sjachariet
34-36 (eind Hasjkivenoe) Oesjemor- Wajdaber Mosjee.jpg
           Oefros-Wajdaber Mosjee-Chatsi kaddisj (Lewandowski) ES.mp3
           Wajdaber Mosjee (Ned. Lib. trad.) GN.mp3
           Wajdaber Mosjee (nusach) ES.mp3
36 Chatsi kaddisj
Pesach Chatsi Kaddisj Pesach.pdf
           Chatsi kaddisj Pesach GN.mp3
Sjavoeot Chatsi Kaddisj Sjavoeot.pdf
46-48 Retsee – Modiem – Sjalom rav (nusach) #
           Retsee – Modiem- Sjalom rav (nusach) ES.mp3 #
52 Kaddisj titkabal
Soekot Kaddisj titkabal (Soekotkaddisj).pdf #     
           Kaddisj titkabal Soekot GN.mp3 #
Simchat Tora Jaarkaddisj Simchat Tora.pdf #
           Jaarkaddisj Simchat Tora CU.mp3
218 Kidoesj erev chag (Tucker).pdf #
           Kidoesj erev chag (Tucker) CU.mp3 #
           Kidoesj erev chag (trad.) PK.mp3
220 Sjehechejanoe
           Sjehechejanoe (trad.) PK.mp3

 

Sjalosj Regaliem Sjachariet

82 Groot Hallel (Psalm 136).jpg
           Groot Hallel (Ps. 136) GN.mp3
92 HaEel-Sjocheen ad (Lewandowski).pdf #
94 Chatsi kaddisj
Pesach Chatsi Kaddisj Pesach.pdf
           Chatsi kaddisj Pesach GN.mp3
Sjavoeot Chatsi Kaddisj Sjavoeot.pdf
96 Barechoe
           Barechoe GN.mp3
104 Sjema Sjalosj Regaliem.pdf #
           Sjema Jisrael Sjalosj Regaliem GN.mp3 #
110 Mi chamocha
Pesach Mi chamocha Pesach.pdf
           Mi chamocha Pesach GN.mp3 
           Mi chamocha Pesach (alternatief) GN.mp3
Sjavoeot
Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski).pdf
           Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski) GN.mp3
           Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski) JB.video
Soekot Mi chamocha Soekot.pdf
           Mi chamocha Soekot GN.mp3
Simchat Tora Mi chamocha Simchat Tora.pdf
112-116 Amida (als op sjabbat)
116 Ledor wador (Lewandowski).pdf #
           Ledor wador (Lewandowki) JW.mp3 #
118 Ata vechartanoe – Watiteen lanoe (Lewandowski).pdf #
           Ata vechartanoe (Lewandowski) ES.mp3
118 Ja’ale wejavo-Zochreenoe (nusach, Lewandowski).pdf #
           Ja’ale wejavo-Zochreenoe (nusach, Lewandowski) JW.mp3 #
120 Wehasi’enoe (Lewandowski).pdf #
           Wehasi’enoe (Lewandowski) JW.mp3 #
120 Kadsjenoe – Wetaher libenoe (trad.).pdf
120-124 Retsee-Modiem-Sim sjalom
           Retsee-Modiem-Sim sjalom (nusach, naar Lewandowski) ES.mp3

HALLEL
130 Beracha voor Hallel.pdf
           Beracha voor Hallel GN.mp3

Zoals in Nederland Hallel wordt gezongen
Alternatieve melodieën – zie onderaan de pagina

130 Hallel Ps. 113 Halleloeja (trad. Portugees).pdf
           Ps. 113 Halleloeja (trad. Portugees) GN.mp3
132 Hallel Ps. 114 Betseet Jisrael (Admon-Gorochov).pdf
           Ps. 114 Betseet Jisrael (Admon-Gorochov) GN.mp3
136 Hallel Ps. 116 Ma’asjiev (Lewandowski).pdf
           Ps. 116 Ma’asjiv GN.mp3
138 Hallel Ps. 117 Halleloe et Adonai (Lewandowski).pdf
           Ps. 117 Halleloe et Adonai (Lewandowski) GN.mp3
138 Hallel Ps. 118 Hodoe lAdonai
Pesach Hodoe lAdonai (trad. Pesach).pdf
           Hodoe lAdonai (trad. Pesach) GN.mp3
Sjavoeot Hodoe lAdonai (Oost-Europ. Akdamoet melodie) Sjavoeot.pdf
           Hodoe lAdonai (Oost-Europ. Akdamoet melodie) Sjavoeot GN.mp3
Soekot Hodoe lAdonai Soekot.pdf
Simchat Tora Hodoe lAdonai Simchat Tora.pdf
138 Hallel Ps. 118 Min hameetsar (melodie Sjirat hajam, Amsterdams-Portugees).pdf
           Min hameetsar (melodie Sjirat hajam, Amsterdams-Portugees) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Lo amoet (Lewandowski).pdf
           Lo amoet (Lewandowski) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Odcha (Lewandowski).pdf
           Odcha (Lewandowski) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Odcha (Amsterdams-Portugees).pdf
           Odcha (Amsterdam-Portugees) ES.mp3
140 Hallel Ps. 118 Ana Adonai
Pesach Ana Adonai (trad. Pesach).pdf
           Ana Adonai (trad. Pesach) GN.mp3
Sjavoeot Ana Adonai (West-Europ. Akdamoet melodie) Sjavoeot.pdf
           Ana Adonai (West-Europ. Akdamoet melodie) Sjavoeot GN.mp3
Soekot Ana Adonai Soekot.pdf
Simchat Tora Ana Adonai Simchat Tora.pdf
140 Hallel Ps. 118 Baroech haba (Amsterdams-Portugees).pdf
           Baroech haba (Amsterdams-Port.) GN.mp3
142 Kaddisj titkabal – zie Sjalosj Regaliem Arviet

TORADIENST

158 Hodo al erets (Sulzer).pdf
           Jehalleloe – Ki lekach tov (HUC) ES.mp3
158 Havoe lAdonai (Ps. 29)
           Havoe lAdonai (Ps. 29) (Engels) ES.mp3
           Havoe lAdonai (Ps. 29) (Italiaans) ES.mp3
160 LAdonai ha’arets (Ps. 24)
160 Se’oe sje’ariem (Ps. 24).pdf
           LAdonai ha’arets (Ps. 24) GN.mp3
           LAdonai ha’arets (Ps. 24) BL.mp3
162 Chatsi kaddisj voor maftier         
            Chatsi kaddisj voor maftier (Lewandowski) ES.mp3

MOESAF

170 Moesaf kedoesja (Na’aritsecha) (Lewandowski).pdf #
            Moesaf kedoesja (Na’aritsecha) (Lewandowski) GN.mp3 #
182 Lesjoni konanta pag.1.jpg
182 Lesjoni konanta pag.2.jpg
            Lesjoni konanta ES.mp3
194 Pesach Tefillat Tal (V. Schlesinger).pdf
           Tefillat Tal (V. Schlesinger) GN.mp3 Met Amsterdam Synagogaal Koor, o.l.v. Ilia Belianko
202 Soekot Hakafot
Hosjanot voor de hakafot.jpg
Hosjia et amecha (eind hakafot).jpg
           Hosjia et amecha (eind hakafot) ES.mp3  
           Hosjia et amecha (populair) ES.mp3
204 Simchat Tora Tefilat Gesjem (Nathanson).pdf
           Tefilat Gesjem (Nathanson) OS.mp4
208 Simchat Tora Ata horeta lada’at
Ata horeta lada’at pag.1.jpg
Ata horeta lada’at pag.2.jpg
Ata horeta lada’at pag.3.jpg
           Ata horeta lada’at GN.mp3

Pesach (niet in Nederland gezongen)
Sjier Hasjieriem
           Sjier Hasjieriem hfd 1-2 (HUC) ES.mp3
El malee rachamiem Pesach
           Jizkor El malee rachamiem Pesach (HUC) ES.mp3

Hallel Alternatieve melodieën
Ps. 114 Betseet Jisrael (Bloemendal).pdf
Ps. 114 Betseet Jisrael (Josef Milet) ES.mp3
Ps. 114 Betseet Jisrael (Millet, HUC) ES.mp3
Ps. 115 Adonai zecharanoe ES.mp3
Ps. 115 Adonai zecharanoe (HUC) ES.mp3 
Ps. 117 Halleloe et Adonai (HUC) ES.mp3

Ps. 117-118 Halleloeja-Hodoe (Kol Haneshama).mp3
Ps. 118 Hodoe Ladonai (HUC) ES.mp3
Ps. 118 Min hameetsar (melodie Sjirat HaJam) GN.mp3
Ps. 118 Ozi wezimrat Jah (Kol Haneshama).mp3 
Ps. 118 Kol Rina-Lo amoet-Odecha (HUC) ES.mp3

Ps. 118 Pitchoe li-Odecha (Kol Haneshama).mp3