Devariem

Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Devariem voor de A, B en C-jaren volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

 

Devariem A-jaar

01 Devariem
02 Wa’etchanan
03 Ekev

 

04 Re’ee
05 Sjoftiem
06 Ki Tetsee

 

07 Ki Tavo
08 Nitsaviem
09 Wajelech

 

10 Nitsaviem-Wajelech
11 Ha’azienoe
12 Wezot haberacha

Zie voor Simchat Tora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devariem B-jaar

01 Devariem
02 Wa’etchanan
03 Ekev

 
  

 

04 Re’ee
05 Sjoftiem
06 Ki Tetsee

 

07 Ki Tavo
08 Nitsaviem
09 Wajelech

 

10 Nitsaviem-Wajelech
11 Ha’azienoe
12 Wezot haberacha

Zie voor Simchat Tora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devariem C-jaar

01 Devariem
02 Wa’etchanan
03 Ekev

 

04 Re’ee
05 Sjoftiem
06 Ki Tetsee

 

07 Ki Tavo
08 Nitsaviem
09 Wajelech

 

10 Nitsaviem-Wajelech
11 Ha’azienoe
12 Wezot haberacha

Zie voor Simchat Tora

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) In Devariem 5:5-18 lezen we de Tien Uitspraken – de Aseret Dibrot. Deze tekst is overgeleverd met twee series accenten: de ‘lagere accenten’ (ta’amiem tachton) en de ‘hogere accenten’ (ta’amiem eljon). Zie voor een nadere toelichting en de tradities voor het gebruik van de accenten bladzijde XII van de Inleiding in de Tanach (Amsterdam, 2007).