Speciale melodieën

Op Sjabbat wordt in de synagoge Adon olam gezongen. Er bestaan vele melodieën van. Ook zijn er speciale melodieën voor andere teksten die op Sjabbat worden gezongen, als Amar rabbi Elazar en Asjree hagafroer.

Hieronder is een aantal melodieën verzameld, zoals die in de LJG-gemeenten worden gebruikt.

Voor sommige melodieën is alleen de bladmuziek of de opname opgenomen en voor andere de bladmuziek en de opname. Het getal voor een bestandsnaam verwijst naar de bladzijde  in de LJG-sidoer, tenzij anders is aangegeven.

# basismelodie

Adon olam

BLADMUZIEK

34 & 254 Adon Olam (Gerovitch) pdf
34 & 254 Adon Olam (Halpern) pdf   
34 & 254 Adon Olam (Katchko) pdf
34 & 254 Adon Olam (de Sola, Amsterdam Portugees) pdf
34 & 254 Adon Olam (Djerba melodie) pdf
34 & 254 Adon Olam (Lewandowski) pdf #


GELUIDSOPNAMEN

CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazan Gilad Nezer
HE = chazan Harry Ereira z.l.
JW = chazan Josee Wolff
MO = Marcela Obermeister
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

34 & 210 (Machzor) Adon Olam Hoge Feestdagen  PG.mp3
34 & 210 (Machzor) Adon Olam Hoge Feestdagen [Baer] ES.mp3
34 & 254 Adon Olam [Ereira] HE.mp3
34 & 254 Adon olam (de Sola, Portugees) CU.mp3
34 & 254 Adon Olam (Katchko).mp3
34 & 254 Adon Olam (West Sefardisch-Amsterdam).mp3
34 & 254 Adon Olam (Bonya Shur).mp3 Studentenkoor o.l.v. Marcela Obermeister
34 & 254 Adon Olam (Waley).mp3 
34 & 254 Adon Olam (Chassidisch).mp3
34 & 254 Adon Olam (Stahl & Benson).mp3
34 & 254 Adon Olam (Lewandowski) JW.mp3 #
34 & 254 Adon Olam (Amarilio) GN.mp3
34 & 254 Adon Olam (Djerba) MO.video Koor Sjier Chadasj o.l.v. Marcela Obermeister

Amar rabbi Elazar

Hebreeuwse tekst pdf

Originele opname van chazzan Yossele Rosenblatt mp3

Versie door Gilad Nezer video (vanaf 1:30)

Vereenvoudigde versie door Hannah Verhulst video

Asjree hagrafroer

404 Asjree hagafroer door Eli Schleifer mp3