Opening academisch jaar

Vanaf 2018 is de opening van het academisch jaar gecombineerd met de David Lilienthallezing.

Opening academisch jaar 2017

De opening van het nieuwe academisch jaar 2017-2018 werd op zondag 15 oktober 2017 gehouden in de LJG Amsterdam.

Ella 1

Voorzitter Ella Wijnschenk-Oesterman sprak het openingswoord uit.

Gastspreekster was dit jaar dr. Tirtsah Levie Bernfeld.

Zij sprak over: Rijk en Arm in Joods Amsterdam
De Portugees-joodse gemeenschap en haar zorg om armen in Amsterdams Gouden Eeuw

Klik hier voor de foto’s van de bijeenkomst.
Met dank aan fotograaf Philip Menco.

zaal 1 2Opening academisch jaar 2016

De opening van het nieuwe academisch jaar 2016-2017 werd op zondag 30 oktober 2016 gehouden in LJG Utrecht.

Ella 2

Voorzitter Ella Wijnschenk-Oesterman sprak het openingswoord, dat u hier kan vinden.

Gastspreker was dit jaar Frank van Vree, sinds 1 september de nieuwe directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Hij sprak over een zeer actueel onderwerp: De Tweede Wereldoorlog en de dynamiek van de herinnering – op het kruispunt van generaties.

Volgens Van Vree bestaan er vier soorten herinneringen (dimensies) in de herinneringscultuur:

  1. Individuele herinnering: van de persoon zelf die het heeft meegemaakt.
  2. Sociale herinnering: van de familieleden, vrienden, gemeenschap, die het niet zelf hebben meegemaakt, maar aan wie het is overgebracht.
  3. Culturele herinnering: wordt vormgegeven in bijv. romans, documentaires, historische boeken, films, oorlogsmusea.
  4. Politieke herinnering: geïnstitutionaliseerd door de overheid, bijv. de officiële 4-5 mei herdenking, educatieve programma’s.

Door het overlijden van de 1e generatie zijn twee vragen ontstaan:

  1. Hoe vitaal is de herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog door de wisseling van de generaties? Nieuwe culturele herinneringen (uitingen) voeden de sociale herinneringen.
  2. Welke vormverandering ondergaat de herinneringscultuur door de wisseling van de generaties?

Dit heeft vergaande gevolgen:

a) Een groeiende versnippering van de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, bijv. door de 80 oorlogsmusea in Nederland, die maar een klein onderdeel van de oorlog tonen en niet het geheel in al zijn facetten.

b) Een toenemend belang van concrete plekken en objecten, bijv. het Anne Frankhuis, monumenten.

c) Een groeiende noodzaak de gebeurtenissen inleefbaar en herkenbaar te maken (belevingsaspecten).

Door de wisseling van de generaties is de herinneringscultuur dynamisch. Sinds de jaren ’90 is de vorm van herinneren door de jongere generatie al anders dan die van hun ouders. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zal niet verdwijnen met het overlijden van de 1e generatie.

Tamarah Benima heeft in haar column in het NIW van 4 nov. 2016 ook aandacht geschonken aan de lezing van Frank van Vree.

Klik hier voor de foto’s van de bijeenkomst.
Met dank aan fotograaf Philip Menco.

Publiek 2


Opening academisch jaar 2015

Op zondag 18 oktober werd het nieuwe academisch jaar van het Levisson Instituut geopend, in LJG Amsterdam.

Ella en Ted aantredend en aftredend voorzitter

Een nieuwe voorzitter trad aan. Er werd afscheid genomen van de ‘oude’ voorzitter. U ziet ze hiernaast: Ella Wijnschenk-Oesterman, aantredend voorzitter en Ted Young, scheidend voorzitter. Ted Young kreeg een bijzonder geschenk mee: een Levisson keppel, speciaal voor hem gemaakt door Jet Naftaniel.

En er was traditiegetrouw een spreker. Dit keer prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Semitische talen en culturen van het Midden Oosten aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Hij sprak over Het familiedrama in de poezie van de synagoge. Het wonderlijke gedrag van Abraham en Isaac en Sara’s reactie.

De getoonde powerpoint presentatie: Deel 1   Deel 2

De foto’s die op de avond zijn gemaakt vindt u hier.
Met dank aan fotograaf Philip Menco.


Opening academisch jaar 2014

De opening van het academisch jaar vond plaats op 27 oktober 2014 in de LJG Amsterdam.

Gastspreker was Alan Morinis, oprichter van het Mussar Institute in Vancouver.

brede view compri

Voorzitter van het bestuur, prof. dr. Ted Young opent het academisch jaar.

Morinis compri

Gaststpreker Alan Morinis

In het Chanoeka-nummer van Joods Nu in 2014 verscheen een artikel dat grote overeenkomsten vertoont met wat hij in zijn speech voor het Levisson Instituut naar voren bracht.

Hieronder een You Tube filmpje waarin Alan Morinis vertelt hoe hij tot de Mussar-beweging gekomen is.

Gastspreker was Alan Morinis, oprichter van het Mussar Institute in Vancouver.