Tora en Haftara

Op deze pagina staan:

 • de berachot bij het oproepen voor Tora
 • de berachot bij het lezen van de Haftara
 • de oproep voor de eerste alija – voor een kohen
 • enkele misjeberach gebeden
 • een jizkor gebed
 • de trope (melodie) voor de Tora
 • de trope (melodie) voor de Haftara

Alle teksten staan in de LJG-sidoer voor Sjabbat. Het nummer in de link verwijst naar het bladzijdenummer in de sidoer.
De opnames van teksten zijn in de mannelijke vorm. De melodie voor teksten in de vrouwelijke vorm blijft hetzelfde. Bij andere misjeberachs en jizkor-teksten verandert ook alleen de tekst en niet de melodie.

AT = chazan Avery Tracht
BL = Bram Lagendijk
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
MB = rabbijn Menno ten Brink

Berachot Tora en Haftara

Berachot bij het oproepen voor de Tora

304 Toralezing voor- en naberachot.pdf
304 Transcriptie tekst berachot Tora.pdf
         Voorberacha Tora BL.mp3
         Naberacha Tora BL.mp3

Berachot bij het lezen van de Haftara

328 Transcriptie tekst berachot Haftara.pdf
          Voorberacha Haftara BL.mp3
          Naberachot Haftara BL.mp3

 

Oproepen voor de Tora

Hieronder volgen de door rabbijn Menno ten Brink opgenomen teksten bij de Toralezing:

 • de oproep voor de eerste alija (voor een koheen)
 • de oproep voor de chatan Tora/Bereesjiet met Simchat Tora
 • enkele misjeberachs
 • een jizkor

Oproepteksten

302 De eerste oproep – voor een koheen MB.mp3
302 Antwoord van de gemeente MB.mp3
Oproepen magbia golel bij het lezen uit 1 Sefer Tora MB.mp3
Oproepen magbia golel bij het lezen uit 2 Sifree Tora MB.mp3

Oproepen op Simchat Tora

De teksten voor het oproepen van de Chatan/kallat Tora en Bereesjiet staan op blz. 214-216 in Seder Moadiem Lesimcha, de machzor voor de Sjalosj Regaliem. Hieronder zijn alleen de mannelijke vormen opgenomen.
Oproepen van de Chatan Tora MB.mp4
Oproepen van de Chatan Bereesjiet MB.mp4

Misjeberach
308 Gewone misjeberach MB.mp3 
310 Misjeberach voor de verjaardag van een man MB.mp3
322 Misjeberach voor een zieke man MB.mp3

Jizkor
324 Jizkor voor een man MB.mp3

Trope voor de Tora op Sjabbat

“De Tora hoort voorgelezen te worden in het openbaar, en moet begrijpelijk worden gemaakt voor de toehoorders door aangename melodieën. Wie uit de Tora voorleest zonder melodie geeft blijk van gebrek aan respect voor zowel de Tora als voor de daarin genoemde wetten en voorschriften.” (Talmoed B. Megilla 32a)

Het lezen van de Tora (lajenen) gebeurt aan de hand van te’amiem (zangtekens) en met een bepaalde trope (‘melodie’). De trope voor Sjabbat die we in onze Liberaal-Joodse gemeenten gebruiken, is volgens de West-Europese Asjkenazische traditie. Deze is dezelfde voor Sjabbat en de Sjalosj Regaliem.
Wil je meer weten over lajenen, dan kan je de toelichting ‘Lajenen: Historie en praktijk’ downloaden.

Elke ta’am heeft een melodie. In de regel vormen twee of meer te’amiem een combinatie. De trope wordt gevormd door de verschillende combinaties van te’amiem in een tekst. Zie hieronder de bladmuziek met deze combinaties.


BLADMUZIEK
EN GELUIDSOPNAMEN

Nederlandse Tora trope: overzicht van de combinaties van te’amiem.pdf en apart moenach.pdf en mercha.pdf (genoteerd door Myriam Lipowsky en Josée Wolff)

Opnamen door Josée Wolff

1-4 geluidsopname trope etnachta
01 mercha tipcha moenach etnachta
02 tipcha moenach etnachta
03 mercha tipcha etnachta
04 tipcha etnachta
5-8 geluidsopname trope sof-pasoek
05 mercha tipcha mercha sof-pasoek
06 tipcha mercha sof-pasoek
07 mercha tipcha sof-pasoek
08 tipcha sof-pasoek
9-14 geluidsopname trope katon
09 kadma mapach pasjta moenach katon
10 mapach pasjta moenach katon
11 mapach pasjta katon
12 pasta moenach katon
13 pasta katon (ook op één woord)
14 moenach mapach pasjta moenach katon
15-16 geluidsopname trope kadma we’azla
15 kadma we’azla
16 geeresj
17-19 geluidsopname trope rewi’ie
17 moenach moenach rewi’ie
18 moenach rewi’ie
19 rewi’ie
20 geluidsopname trope geersjajiem
20 moenach geersjajiem
21-27 geluidsopname trope tewier
21 darga
22 tewier
23 darga tewier
24 mercha tewier
25 kadma darga tewier
26 kadma mercha tewier
27 moenach darga tewier
28-30 geluidsopname trope teliesja en pazeer
28 moenach teliesja-gedola
29 moenach teliesja-ketana
30 moenach pazeer
31-33 geluidsopname trope zakef-gadol en jetiew
31 zakef-gadol
32 jetiew moenach katon
33 jetiew katon
34-37 geluidsopname trope zarka segol
34 moenach zarka moenach segol
35 moenach zarka segol
36 zarka moenach segol
37 zarka segol
38-40 geluidsopname trope sjalselet, mercha kefoela, karnee fara
38 sjalsjelet
39 mercha kefoela
40 jerach ben jomo karnee fara
41 geluidsopname trope einde alija
41 mercha tipcha mercha sof-pasoek

OEFENZINNEN UIT “THE ART OF TORAH CANTILLATION”

Ingezongen door Josée Wolff

Blz. 36, oefening 39 Gen. 1:14
Blz. 41, oefening 47 Gen. 1:4 en Num. 2:18
Blz. 46-47, oefeningen 55 en 56 Gen. 17:20 en Gen. 41:25-26
Blz. 51, oefening 63 Num. 27:1
Blz. 56, oefening 71 Gen. 1:26
Blz. 57, oefening 72 Gen. 47:26 en Num. 32:29
Blz. 60, oefening 76 Gen. 37:25 en Gen. 47:4
Blz. 62, oefening 78 Gen. 19:16, Gen. 24:12, Gen. 39:8 en Lev. 8:23

Trope voor de Haftara op Sjabbat

 

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

Opnamen door chazan Avery Tracht

Haftara trope.pdf Sjabbat en Sjalosj Regaliem (LJG sidoer blz. 714-717)
Trope voor de haftara AT.mp3

Te’amiem combinaties zoals ze voorkomen in de teksten:
01 Mercha tipcha moenach etnachta
02 Tipcha moenach etnachta
03 Mercha tipcha etnachta
04 Tipcha etnachta
05 Mercha tipcha mercha sof-pasoek (in een tekst)
06 Tipcha mercha sof-pasoek (in een tekst)
07 Mercha tipcha sof-pasoek (in een tekst)
08 Tipcha sof-pasoek (in een tekst)  Zie 38 voor de mercha tipcha sof pasoek aan het einde van een tekst.
09 Kadma mapach pasjta moenach katon
10 Mapach pasjta moenach katon
11 Mapach pasjta katon
12 Pasjta moenach katon
13 Pasjta katon
14 Moenach mapach pasjta moenach katon
15 Kadma we’azla
16 Kadma geresj
17 Geresj
18 Moenach moenach rewi’a
19 Moenach rewie’a
20 Rewi’a
21 Gersjajim
22 Darga tewier
23 Mercha tewier
24 Kadma darga tewier
25 Kadma mercha tewier
26 Moenach darga tewier
27 Moenach telisja-gedola
28 Moenach telisja-ketana
29 Moenach pazer
30 Zakef-gadol
31 Jetiev moenach katon
32 Jetiev katon
33 Moenach zarka moenach segol
34 Moenach zarka segol
35 Zarka moenach segol
36 Zarka segol
37 Mercha kefoela
38 Mercha tipcha mercha sof-pasoek (eind haftaratekst) Zie 5-8 voor de mercha tipcha sof pasoek in een tekst.

Tora trope op de Hoge Feestdagen

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAME

Opname door chazan Eli Schleifer

Volgens de Nederlands-Asjkenazische traditie:
Tora trope voor de Hoge Feestdagen.pdf
Tora trope voor de Hoge Feestdagen ES.mp3

De ‘sof pasoek’ in de laatste regel wordt gezongen aan het eind van elke alija.