Sidra van de Week

Toracommentaren

De World Union for Progressive Judaism, de wereldorganisatie waar de Nederlandse Liberaal Joodse Gemeenten en het Levisson Instituut via het Verbond bij aangesloten zijn, begon in de loop van 5770 (2010-2011) een wekelijkse commentaar op de Tora te sturen, geschreven door rabbijnen van de verschillende Liberaal-Joodse/Reform/Progressive/Reconstrutionist gemeenten op al de vijf continenten van onze aardbol. Het Levisson Instituut volgde het voorbeeld volgen en stuurt wekelijkse columns in Nederlandse vertaling aan mensen die zich voor de mailinglijst hebben aangemeld. Ook worden ze op de Levisson website gepubliceerd.

Zie hier voor indeling van de Toralezingen en de volledige drie-jaren cyclus.

 

Abonneren

U kunt uzelf eenvoudig opgeven voor het gratis abonnement op het wekelijkse commentaar op de Sidra van de Week (Parasjat Hasjavoea of Wekelijkse afdeling van de Tora).
Klik op de link hieronder om u in te schrijven.

Onderaan elke e-mail die u ontvangt, staat een link waarmee u uw e-mailadres kunt wijzigen of uw abonnement opzeggen.

Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan u het commentaar te sturen en mogelijkerwijs een enkele keer een andere aankondiging.

Abonneer op Sidra van de Week
Vermeld daarbij ook uw volledige naam en emailadres.

 

Commentaren

Reeds enkele jaren verschijnt het wekelijkse commentaar. Elk jaar weer op dezelfde sidra van de week. Op de subpagina’s vind u de verschillende commentaren, per bijbelboek en sidra en per joods jaar, maar ook commentaren op de gelezen teksten op de feestdagen.

Of klik hieronder:
Beresjiet (Genesis)
Sjemot (Exodus)
Wajikra (Leviticus)
Bemidbar (Numeri)
Devariem (Deuteronomium)