David Lilienthallezing


David Lilienthallezing 2023

De David Lilienthallezing werd op 22 maart 2023 gehouden in de synagoge van LJG Amsterdam. Na drie coronajaren was het weer fysiek, maar ook op Zoom konden mensen het volgen.

Gastspreekster was Daniella Zaidman-Mauer, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Jiddisj. Haar proefschrift luidt: Responses to the Plague in Early Modern Ashkenaz: Pandemics and Piety in Yiddish Remedy Books in the 17-18th century”. Zij is tevens docent Jiddisj aan dezelfde universiteit.
De titel van haar lezing was: “Ieder mens moet het ter harte nemen om zijn kinderen te laten vaccineren.” Dr. E.J. Goldsmit, maskiel El Dal Hulporganisatie, en de strijd om de koepokkenvaccinatie in de Asjkenazische gemeenschap van Amsterdam in het begin van de negentiende eeuw (video)

Na afloop van haar lezing zong Shura Lipovsky, begeleid door pianist Kimball Huigens, een nieuw, door haar geschreven en gecomponeerd lied over het Jiddisj dat weer in Amsterdam gedoceerd wordt:
Di goldene pave kert zikh um (de gouden pauw keert zich om) (geluidsopname). Zie hier voor de tekst en de vertaling.Tevens werd afscheid genomen van Ella Wijnschenk-Oesterman als voorzitter van het bestuur van het Levisson Instituut. Haar opvolger, David Asser, overhandigde haar een zilveren broche in de vorm van het Levisson-logo, gemaakt door Sharon Manassen.


David Lilienthallezing 2021

De David Lilienthallezing werd op 31 oktober 2021 wederom via Zoom gehouden en als film opgenomen.

Gastspreker was prof. dr. Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuws en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam en tevens voorzitter van de Academische Commissie van het Levisson Instituut. Zij is vanaf het begin actief bij ons instituut betrokken.

Haar lezing ging over Joodse studie(s) in het Antropoceen. Over de relevantie van joodse opleidingen in een tijd waarin de wereld met andere dingen bezig is (mp4)

Menno ten Brink en Irene Zwiep


David Lilienthallezing 2020

Vanwege de coronapandemie werd de David Lilienthallezing op 1 november 2020 via Zoom gehouden en is hij als film opgenomen.

Voorafgaand aan de lezing was een filmpje te zien als introductie van het Levisson Instituut (mp4)

Gastspreker was Yoram Stein, filosoof en gepromoveerd op Spinoza.

Hij sprak over: Omgaan met onzekere tijden en wat we daarover van Spinoza kunnen leren (mp4)

Zie hier apart zijn PowerPoint presentatie.

Yoram Stein en rabbijn Menno ten Brink


David Lilienthallezing 2019

Dirigent Jules van Hessen hield op 13 november 2019 in LJG Amsterdam een geanimeerd verhaal, aan de hand van filmfragmenten, over
Mahler, Gershwin en Bernstein. Drie “Joodse” grootmeesters. Kan je dat horen?

Jules van Hessen


David Lilienthallezing 2018

De tweede David Lilienthallezing werd gehouden op 28 oktober 2018, in LJG Amsterdam.

Gastspreker was Henny van het Hoofd die over haar proefschrift sprak: Het geheim van Hoogeveen. Joods onderwijs in Nederland tussen 1860-1940.

Henny van het Hoofd

In haar lezing stonden de ‘Israëlietische godsdienstonderwijzers’ (zoals hun officiële titel was) centraal. Waarom koos iemand (m/v) er voor om joodse les te gaan geven, hoe werden onderwijzers opgeleid en welke carrière mogelijkheden waren er? Met welke problemen kregen ze te maken – en wat kunnen wij leren van de onderwijzers van vroeger?

Daarna spraken Lea Abram en Anne-Maria van Hilst, coördinatoren van Rimon, het landelijk liberaal joods onderwijscentrum, over hoe het joods onderwijs nu wordt gegeven.

Zie hier de foto’s.


Eerste David Lilienthallezing 2015

Bij het afscheid van David Lilienthal als decaan van het Levisson Instituut en zijn vertrek naar Israel, samen met zijn vrouw en een dochter, is er een Levissonfonds opgericht dat lezingen in naam van David Lilienthal zou organiseren.

Op 14 juni 2015 werd in LJG Amsterdam de eerste lezing gehouden door Anat Hoffman, directeur van het Israel Religious Action Center(IRAC) en oprichter van Women of the Wall, in Jeruzalem. David en Gun Lilienthal waren speciaal hiervoor uit Israel overgekomen.

Anat Hoffman en David Lilienthal

Anat Hoffman gaf een geweldige speech. Ze kwam op een ieder over als een krachtige power woman, iemand die ontdekte dat ze goed is in ‘making trouble’. Ze riep ons op om luid en duidelijk ònze mening te laten horen, actief mee te denken over de inrichting van de soevereine Joodse Staat. “Neem Israël de maat door te kijken hoe ze ‘de wees, de vreemdeling en de weduwe’ behandelen”, was haar devies.

Anat Hoffman gaf drie lezingen tijdens haar verblijf in Nederland:

14 juni 2015 LJG Amsterdam Foto’s Amsterdam
15 juni 2015 LJG Den Haag Foto’s Den Haag
16 juni 2015 LJG Utrecht Foto’s Utrecht

Lees ook het artikel over Anat Hoffman in het NIW.