Diensten Rosj Hasjana

Hieronder vindt u de diensten van Rosj Hasjana. De bladmuziek en geluidsopnamen staan bij elkaar. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in de (oude) LJG-machzor.

Voor de Toralezingen op Rosj Hasjana zie hier.

AT = chazan Avery Tracht
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
FC = Frank Cohn (sjofar)
GN = chazan Gilad Nezer
JW = chazan Josée Wolff
LF = chazan Larry Fine
MB = rabbijn Menno ten Brink
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

# basismelodie

Rosj Hasjana Arviet

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

9 Ma tovoe (Lewandowski).pdf #
          Ma tovoe & Barechoe PG.mp3
          Ma tovoe CU.mp3 #
12 Barechoe (Lewandowski).pdf #
          Barechoe (Lewandowski) JW.mp3 #
12 Oema’avir jom (Lewandowski).pdf #
          Oema’avir jom PG.mp3
          Oema’avir jom (Lewandowski) JW.mp3 #
13 Ki hem chajenoe.pdf #
          Ki hem chajenoe JW.mp3 #
          Ki hem chajenoe PG.mp3
14 Sjema (Lewandowski).pdf #
          Sjema Jisrael, Baroech sjem CU.mp3 #
16 Wajomer (Sjema 3e paragraaf)
            Wajomer (Sjema 3e paragraaf) CU.mp3 #
16 Lema’an tizkeroe
            Lema’an tizkeroe MB.mp3 #
17 Emet we’emoena.pdf #
            Emet we’emoena JW.mp3 #
(17) Wera’oe wanav.pdf #
            Hama’avir banav PG.mp3
            Wera’oe wanav JW.mp3 #
18 Mi chamocha (Lewandowski).pdf #
             Mi chamocha PG mp3
             Mi chamocha (Lewandowski) JW.mp3 #
19 Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) (Lewandowski).pdf #
             Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) PG.mp3
             Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) MB.mp3 #
20 Tik’oe (A’dam) (Lewandowski).pdf #
            Tik’oe (A’dam) (Lewandowski) JW.mp3 #
            Tik’oe wachodesj sjofar PG.mp3
20 Chatsi kaddisj (Janowski).pdf #
             Chatsi Kaddisj (Janowski) ES.mp3 #
             Chatsi Kaddisj PG.mp3
30 Ata Melech (Lewandowski).pdf #
              Ata Melech (Lewandowski) PG.mp3
              Ata Melech (Lewandowski) MB.mp3
30 Kidoesj erev RH A’dam (Binder).pdf #
              Kidoesj erev RH A’dam (Binder) AT.mp3 #
30 Kidoesj erev RH (Tucker).pdf #
              Kidoesj erev RH (Tucker) PG.mp3 #
30 Melech al kol ha’arets (kidoesj).pdf #
              Melech al kol ha’arets (kidoesj) AT.mp3 #
31 Alenoe lesjabe’ach (zoals op sjabbat)
33 Wene’emar (zoals op sjabbat)
               Wene’emar CU.mp3
34 Adon Olam (Lewandowski) # Zie pagina Speciale melodieën

Hoewel de Amida in de avonddienst in de regel niet hardop wordt gezegd, vermelden we voor de volledigheid toch het volgende:
Chatimot in de Amida ES.mp3
Zie de machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154
Als de Amida in de Sjachariet wordt herhaald, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
Muzikaal eindigen de chatimot op Jom Kipoer hetzelfde, maar er zijn wel tekstverschillen.

 

Rosj Hasjana Sjachariet en Toradienst

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

42 Birchot hasjachar (nusach-Spiro).pdf #
          Birchot hasjachar (nusach-Spiro) JW.mp3 #
42 Oeteneenoe (nusach-Spiro).pdf #
           Oeteneenoe (nusach-Spiro) JW.mp4 #
44 Asjrenoe-Ata hoe (nusach-Spiro).pdf #
           Asjrenoe-Ata hoe (nusach-Spiro) JW.mp3 #
46 Baroech sje’amar (Schleifer-Lewandowski).pdf #
           Baroech sje’amar ES.mp3 #
53 Baroech Adonai le’olam (zoals op sjabbat) #
53 Ki l’Adonai hameloecha (zoals op sjabbat) #
54 Nisjmat kol chai (zoals op sjabbat) #
55 Wechol levavot (zoals op sjabbat) #
57 HaEl-Hamelech (nusach, Lewandowski).pdf #
           HaEl-Hamelech (nusach, Lewandowski) AT.mp3 #
58 Jisjtabach RH (nusach, Spiro, Lewandowski).pdf #
           Jisjtabach RH (nusach, Spiro, Lewandowski) AT.mp3 #
(58) Chatsi kaddisj (Lewandowski).pdf #
           Chatsi kaddisj (Lewandowski) JW.mp3 #
58 Barechoe (Lewandowski).pdf #
           Barechoe (Lewandowski) JW.mp3 #
58 Jotseer or (Spiro).pdf #
           Jotseer or (Spiro) JW.mp4 #
59 Hame’ir la’arets-Ma raboe ma’asecha (op weekdagen)
60 Hakol jodoecha (zoals op sjabbat) #
61 Ka’amoer (Lewandowski).pdf #
61 Titbarach-Ka’amoer (nusach-Spiro).pdf #
          Titbarach-Ka’amoer (nusach-Spiro) JW.mp4 #
62 Sjema (Lewandowski).pdf #
           Sjema Jisrael CU.mp3 #
65 Lema’an tizkeroe
            Lema’an tizkeroe MB.mp3
65 Wajomer
            Wajomer (3e alinea Sjema) CU.mp3
65 Emet wejatsiev.pdf #
            Emet wejatsiev- Mi chamocha CU.mp3 #
66 KeMosjee-Mi chamocha-Tsoer Jisrael (Bloch).pdf #
             KeMosjee-Mi chamocha-Tsoer Jisrael (Bloch) JW.mp4 #
             KeMosjee – Ga’al Jisrael LF.mp3
             Mosjee oevenee Jisrael – ga’al Jisrael PG.mp3
67-81 Stille Amida: als het hardop gezongen wordt, dan als in Moesaf
77 Ja’alee wejavo (Lewandowski).pdf #
            Ja’alee wejavo (Lewandowski) ES.mp3 # Als de Amida wordt herhaald in Sjachariet
81 Sim sjalom (nusach HF)
             Sim sjalom (nusach)-besefer chajiem (Goldfarb) GN #
81 Besefer chajiem (Goldfarb).pdf #
              Besefer chajiem (Goldfarb) JW.mp3 #
              Besefer chajiem ES.mp3
              Besefer chajiem CU.mp3 #
82 Avinoe malkenoe (trad.).pdf #
            Avinoe malkenoe PG.mp3 #
85 Kaddisj titkabal (Beutel kaddisj).pdf #
            Kaddisj titkabal (Beutel kaddisj) PG.mp3 #

TORADIENST
87 Een kamocha (Sulzer).pdf #
          Een kamocha (Sulzer) GN.mp3 #
88 Adonai Adonai (3x) (Sefardisch/Lewandowski).pdf #
           Adonai Adonai – Wa’ani tefilati (Sefard./Lewandowski) GN.mp3 #
           Adonai Adonai (2e en 3e keer) (Lewandowski) PG.mp3
88 Wa’ani tefilati (Naumbourg).pdf #
            Wa’ani tefilati (Naumbourg) GN.mp3 #
88 Sjema – Echad – Gadloe l’Adonai.pdf #
88 Lecha Adonai – Romemoe (Lewandowski).pdf #
           Gadloe l’Adonai – Lecha Adonai PG.mp3 #
103 Chatsi Kaddisj voor maftier.pdf #
            Chatsi Kaddisj voor maftier (Baer) ES.mp3
127 Asjree ha’am (3x) (Sulzer).pdf #
            Asjree ha’am (Sulzer) GN.mp3 #
130 Jehaleloe – Hodo al erets (Sulzer).pdf #
            Jehaleloe – Hodo al erets CU.mp3 #
(130) Havoe l’Adonai (op sjabbat)
            Havoe l’Adonai (Italiaans) ES.mp3 #
            Havoe l’Adonai (Engels) ES.mp3
(130) LAdonai ha’arets (Ps. 24) (Klein).pdf (op weekdagen)
            LAdonai ha’arets (Ps. 24) GN.mp3
130 Oewenoecho (Lewandowski) – Ki lekach tov – Hasjivenoe.pdf #
            Oewenoecho jomar (Lewandowski) GN.mp3 #
            Ki lekach tov PG.mp3

 

Rosj Hasjana Moesaf

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

131 Moesaf Kaddisj (Lewandowski).pdf #
131 Moesaf Kaddisj (Janowski).pdf
            Moesaf kaddisj (Lewandowski) JW.mp3 #
            Moesaf Kaddisj (Lewandowski) PG.mp3
131 Avot we’imahot (Lewandowski).pdf #
            Avot we’imahot (Lewandowski) JW.mp3 #
            Avot (t/m be’ahawa) PG.mp3
132 Zochrenoe (trad.).pdf #
            Zochrenoe (trad.) JW.mp3 #
132 Gevoerot – Mechalkel (Lewandowski).pdf #
            Gevoerot JW.mp4 #
             Avot (na Zochrenoe)-Gevoerot (begin) (Lewandowski) PG.mp3
             Gevoerot (vervolg): Mechalkel chajiem (Lewandowski) PG.mp3
133 Oenetanne tokef (compleet zonder koor) (Lewandowski-nusach).pdf #
133 Oenetanne tokef (compleet met koor) (Lewandowski-nusach).pdf
133 Oevecheen lecha ta’ale (intro Oenetanne tokef) (nusach).pdf #
              Oenetanne tokef (compleet) (Lewandowski-nusach) GN.mp3 #
              Oenetanne tokef (begin) (Lewandowski) PG.mp3
              Emet ki ata hoe jotsram MB.mp3
137 Kedoesja Moesaf (Lewandowski).pdf #
                 Kedoesja Moesaf (Lewandowski) GN.mp3 #
138 Ledor wador (Katchko).pdf #
              Ledor wador (Katchko) JW.mp4 #
139-142 Oewecheen-wetimloch-kadosj ata.pdf #
               Oewecheen-wetimloch-kadosj ata JW.mp4 #
               Oewecheen GN.mp3              
               Oewecheen (nusach 3 x) PG.mp3
               Wetimloch ata (nusach) PG.mp3
140 Weje’etajoe (Lewandowski).pdf #
                Weje’etajoe (Lewandowski) MB.mp3 #
142 Ata wechartanoe – Watiten lanoe (Lewandowski).pdf #
                Ata wechartanoe (Lewandowski) ES.mp3 #
144 Grote Alenoe (Janowski-Lewandowski).pdf #
                Grote Alenoe (Janowski-Lewandowski) AT.mp3 #
146 Eloheenoe-Meloch (Lewandowski).pdf #
                Eloheenoe-Meloch (Lewandowski) JW.mp3 #
146 Kadesjeenoe (nusach-Spiro-trad.).pdf #
                 Kadesjeenoe (nusach-Spiro-trad.) (sjabbat versie) GN.mp3 #
147, 149, 151 Sjofar in Moesaf
                 Sjofartonen in Moesaf FC.mp3
147 Hajom harat olam (Lewandowski).pdf #
                 Hajom harat olam (Lewandowski) AT.mp3 #
                 Hajom harat olam (Lewandowski) ES.mp3
                 Hajom harat olam (Lewandowski) PG.mp3
148 Zochreenoe bezichron tov (Lewandowski.pdf #
                 Zochreenoe bezichron tov (Lewandowski) JW.mp3 #
149 Haloch wekarata-Zacharti lach (Lewandowski).pdf #
                Haloch wekarata-Zacharti lach (Lewandowski) AT.mp3 #
                Haloch wekarata-Zacharti lach (Lewandowski) CU.mp3
150 Ata nigleeta (Lewandowski).pdf #
               Ata nigleeta (Lewandowski) JW.mp3 #
150 Teka besjofar gadol (Lewandowski).pdf #
               Teka besjofar gadol (Lewandowski) JW.mp3 #
151 Se’oe sjeariem (Lewandowski).pdf #
               Se’oe sjeariem (Lewandowski) AT.mp3 #
               Se’oe sjeariem (Lewandowski) CU.mp3
154 Sim sjalom (nusach HF)
              Sim sjalom (nusach)-besefer chajiem (Goldfarb) GN #
154 Besefer chajiem (Goldfarb).pdf #
               Besefer chajiem (Goldfarb) JW.mp3 #
               Besefer chajiem ES.mp3
               Besefer chajiem CU.mp3 #
155 Hajom te’amtsenoe.pdf #
               Hajom te’amtsenoe JW.mp3 #
               Hajom te’amtsenoe PG.mp3
157 Een kelohenoe (Lewandowski).pdf #        

Chatimot in the Amida ES.mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie machzor blz. 67-68, 78, 79, 81.
De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.