2007 Ruderman – Idel – Zwiep

Rabbijn prof. David B. Ruderman is Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History aan de University of Pennsylvania. Van 1994-2014 was hij directeur van de University of Pennsylvania’s Center for Advanced Judaic Studies. Zie zijn biografie.

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 april 2007 hield David Ruderman een lezing getiteld Op zoek naar een Verlosser: Sjabbetai Tswi en de invloed van zijn messiaanse gedachtegoed op de joodse gemeenschap en de wereld van vandaag.
Beluister de lezing

 

Moshe Idel

Professor-emeritus Moshe Idel bekleedde ten tijde van de lezing in 2007 de Max Cooper leerstoel Jewish Thought aan de Hebrew University te Jeruzalem. Hij wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande kenners van Kabbala en joodse mystiek in de wereld van vandaag.

 

 

 

 

 

 

Moshe Idel gaf op 8 juli 2007 een lezing in het Joods Historisch Museum voor een beperkt gezelschap van genodigden: Kabbalah and Philosophy in 17th Century Amsterdam: R. Abraham Cohen Herrera and R. Menashe ben Israel.
De voordracht geeft een overzicht van de wereld van het joodse denken door de eeuwen heen, leidend naar de rol van Kabbala en Kabbala in Amsterdam.
Beluister de lezing

 

Irene Zwiep

Prof. dr. Irene Zwiep is hoogleraar Hebreeuwse en Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is ook voorzitter van de Academische Commissie van het Levisson Instituut.

Zij hield een lezing bij de opening van het Academische Jaar 2007-2008 van het Levisson Instituut, op 6 september 2007 te Amsterdam.

 

 

 

…oemetalmidaj joteer mikoelan (BT Taänit 7a)
Vijf jaar Levisson Instituut

Eens in de vijf jaar werd in het oude Rome het lustrum georganiseerd, een reinigingsritueel waarbij de stad door een censor van alle ongerechtigheden werd gezuiverd. Hoogtepunt was de lustratio, een optocht waarin de felix hostia (het ‘gelukkige offerdier’, de Romeinen hadden wel degelijk gevoel voor humor) voorafgaand aan de slacht werd rondgeleid. 

In onze moderne tijden richten we zo’n lustrum gelukkig wat subtieler in. In plaats van onze misstappen met bloedvergieten te compenseren, blikken we tevreden terug, kloppen we onszelf beschaafd op de borst, en prijzen we gepast de verdiensten van onze collega’s. Dat is precies wat ik hier naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van het Levisson Instituut wil doen. En daarbij hoop ik vooral recht te doen aan de (tot op vandaag door de geleerde wereld nog niet helemaal gereconstrueerde) etymologie van het woord lustrum, dat enigszins onverwacht van het Latijnse lustrare, verlichten, blijkt afgeleid. Met andere woorden: ik wil in kort bestek mijn licht laten schijnen over vijf jaar Levisson, en dan vooral vanuit het perspectief van de Academische Commissie, waarvan ik sinds de oprichting van het instituut voorzitter ben.

Klik hier voor de volledige tekst van de lezing (pdf).