Bemidbar

Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Bemidbar voor de A, B en C-jaren volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

 

Bemidbar A-jaar

01 Bemidbar
02 Neso
03 Beha’alotcha

 

04 Sjelach lecha
05 Korach
06 Choekat

 

07 Balak
08 Choekat-Balak
09 Pinchas

 

10 Mattot
11 Mase
12 Mattot-Mase

 

Bemidbar B-jaar

01 Bemidbar
02 Neso
03 Beha’alotcha

 

04 Sjelach lecha
05 Korach
06 Choekat

 

07 Balak
08 Choekat-Balak
09 Pinchas

 

10 Mattot
11 Mase
12 Mattot-Mase

 

Bemidbar C-jaar

01 Bemidbar
02 Neso
03 Beha’alotcha

 

04 Sjelach lecha
05 Korach
06 Choekat

 

07 Balak
08 Choekat-Balak
09 Pinchas

 

10 Mattot
11 Mase
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12a Mattot-Mase kort (*)
12b Mattot-Mase lang (*)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Keuzemogelijkheid voor de kortere of langere tekstversie, afhankelijk van het gebruik in een gemeente.