Doelstelling

Aanleiding tot de oprichting van het Levisson Instituut was het ontbreken van een samenhangende studiemogelijkheid om een leidinggevend kader op te leiden voor de liberaal joodse gemeenschap in Nederland. Door het oprichten en het succes van het Levisson Instituut is aangetoond dat het mogelijk is hierin te voorzien, ook in onze relatief kleine gemeenschap.

De opleidingen aan het Levisson Instituut leiden tot het verkrijgen van de bevoegdheden van rabbijn (semicha), sjeliach tsiboer (voorzanger), leraar voor het joodse onderwijs, gabbai, ba’al koree, ba’al tefilla en van alle overige functionarissen die nodig zijn binnen de liberaal- joodse gemeenten in Nederland.

De rabbijnenopleiding is samengesteld om het internationaal erkende niveau te garanderen, zowel academisch als professioneel. Het uitgangspunt is om voor de overige opleidingen een kwaliteit te leveren en een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Indien bestaande instituten reeds cursussen en colleges op het gewenste hoge niveau verzorgen, kan het Levisson Instituut zijn studenten deze laten volgen. Dat geldt zowel voor het academische als het meer beroepsgerichte gedeelte van de opleiding.

Het onderwijsprogramma wordt voortdurend verder ontwikkeld door de leden van het Management Team in nauwe samenwerking met de Academische Commissie en de docenten. Deze samenwerking waarborgt het niveau en de kwaliteit van de opleiding en heeft er toe geleid dat de diploma’s van de studenten die de rabbijnopleiding met succes hebben afgesloten worden erkend niet alleen door de Nederlandse liberaal joodse gemeenschap maar ook door de Rabbinic Review Committee van de World Union for Progressive Judaism en de Central Conference of American Rabbis (CCAR).

Het behoeft geen betoog dat een instituut van hoog niveau niet alleen betekenis heeft voor de opleiding van het professionele kader, maar tevens een belangrijke bijdrage kan leveren voor het zo noodzakelijke bewaren en verhogen van de kennis over het Jodendom onder de “gewone leden” van de joodse gemeenschap.