Sjaliach tsiboercursus

In de periode 2007-2009 organiseerde het Levisson Instituut een cursus voor voorzangers (sjlichee tsiboer). Deze cursus bestond uit vele lezingen en workshops.
Een belangrijk deel van de colleges werd gegeven door prof. Eliyahu Schleifer, hoofd van de chazanopleiding aan het Hebrew Union College te Jeruzalem. Het andere deel door dr. Annette Böckler, docent Tenach en liturgie van het Leo Baeck College te Londen, door Gilad Nezer, chazan van LJG Amsterdam en rabbijn David Lilienthal.
Sinds 2009 worden jaarlijks bijscholingen en workshops georganiseerd voor de opgeleide sjlichee tsiboer.

Hieronder vind u opnamen van lezingen en workshops, die door de jaren heen zijn gegeven.

 

Tijdens de  Landelijke Oneg Sjabbat in Den Haag op 6 juni 2009 heeft Eli Schleifer twee lezingen gegeven over de geschiedenis van de synagogemuziek in Nederland.

The History of the Dutch Jewish Synagogue Music – deel 1 – ES
The History of the Dutch Jewish Synagogue Music – deel 2 – ES

 

ES = Eli Schleifer
AB = Annette Böckler

Introductie Sjteigers en noesach (mp3) – ES

Overzicht van alle nusach variaties (pdf) – AB
Een presentatie met alle nusach-variaties die in de verschillende diensten van het jaar traditioneel gebruikt worden in de West-Europese traditie.

 

BLADMUZIEK VOOR DE VIER SJTEIGERS

Sjteiger Adonai Malach mode

Sjteiger Magen Awot mode

Sjteiger Jisjtabach mode

Sjteiger Ahawa Raba mode

 

Lezingen

Opgenomen tijdens de studieweekenden van de sjaliach tsiboercursus in 2007-2009.
De voertaal van deze opleiding was Engels.

ES = Eli Schleifer
AB = Annette Böckler
DL = David Lilienthal

 

Workshops

Opgenomen tijdens de studieweekenden van de sjaliach tsiboercursus in 2007-2009.
De voertaal van deze opleiding was Engels.

ES = Eli Schleifer

Workshop 1: The special melodies for the Shalosh Regalim – ES
Workshop 2: The special melodies for Pesach-Shavuot – ES
Workshop 3: The special melodies for Sukkot – ES
Workshop 4: The Nusach for the Shalosh Regalim arvit – ES
Workshop 5: Hallel 1 – Workshop hallel 1 – ES
Workshop 6: Hallel 2 Workshop hallel 2 – ES
Workshop 7: Weekday Shacharit – nusach High Holidays – ES  
Workshop 8: Nusach Uwecheens – the Shofar Service – ES
Workshop 9: The RH-YK Kaddishim – ES
Workshop 10: Piyyutim in Yom Kippur mussaf – ES
Workshop 11: Introduction to the Neïla service – ES
Begint met een toelichting op Sjofeet kol ha’arets, blz. 300 Machzor Hoge Feestdagen. 
Workshop 12: The Viduy in the Kol Nidre selichot service – ES
Workshop 13: More on the JK Piyutim – ES
Workshop 14: The Piyutim in Neila and the Avoda again – ES  
Workshop 15: What is allowed in a Purim service? – ES

Workshop 16: Chanuka – ES 
Workshop 17: Weekday Mincha & Ma’ariv services – ES
Workshop 18: Practicum Weekday services – ES 
Workshop 19: Practicum Shabbat & Chagim services – ES
Workshop 20: Practicum High Holidays – ES

 

Nascholingen


Danny Maseng (2011)

geluidsopname
bladmuziek
blz. sidoer

 
 

718

206

220

268

620

202

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Let op!
Op de muziek rust copyright. Downloaden, printen en kopiëren is daarom uitsluitend toegestaan voor persoonlijke studiedoeleinden.

Een deel van de muziek staat ook op de Danny Masengs dubbel-cd Heaven on Earth. Kijk voor meer informatie over onder andere cd’s en bladmuziek op de website van chazan Danny Maseng.

 

Eli Schleifer (2012)