Sjabbat thuis

Op deze pagina staan de geluidsopnamen bij teksten uit het Bensjboekje van de LJG voor:

  • Kidoesj op vrijdagavond en Sjabbatochtend
  • Birkat hamazon – bensjen
  • Sjabbat zemirot
  • Havdala

Er is vaak meer dan één melodie voor een tekst. In de meeste gemeenten worden de melodieën uitwisselbaar gebruikt, waarbij de gewoonten variëren.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in het Bensjboekje.
In sidoer Seder Tov Lehodot staat de kidoesj voor vrijdagavond op blz. 386, voor zaterdagochtend op blz. 388, sjabbat zemirot op blz. 390, bensjen op blz. 506 en havdala op blz. 396.

GELUIDSOPNAMEN
AT = chazan Avery Tracht
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
JB = Jo van Beusekom
RBE = rabbijn Ruben Bar Ephraim

# basismelodie

Kidoesj

[16] Kidoesj voor vrijdagavond CU.mp3
[18] Kidoesj voor sjabbatochtend CU.mp3


Birkat hamazon – bensjen

[32] Sjier Hama’lot (Psalm 126) RBE.mp3
[34] Hava Newarech (zimoen) RBE.mp3 
[36] Baroech – hazan et hakol RBE.mp3

[36] Node lecha RBE.mp3
[38] We’al hakol RBE.mp3
[38] Racheem RBE.mp3
 
[40] Retsee wehachalitseenoe (op Sjabbat) RBE.mp3

[40-42] Ja’alee wejawo (op Feestdagen) RBE.mp3
[44] Wehasjleem RBE.mp3
[44] Baroech (haEl avinoe) RBE.mp3
[44] Harachaman hoe jimloch RBE.mp3
[46] Harachaman hoe jefarnesenoe RBE.mp3
[46] Harachaman hoe jisjlach lanoe RBE.mp3
[48] Harachaman hoe jewareech RBE.mp3
[50] Ken jevarech RBE.mp3
[52] Bamarom RBE.mp3
[52] Harachaman hoe janchilenoe (op Sjabbat) RBE.mp3
[54] Harachaman hoe jezakenoe RBE.mp3
[56] Jiroe et Adonai RBE.mp3

[58-60] Kort bensjen RBE.mp3


Sjabbat zemirot

Zie voor een index blz. 77 van het Bensjboekje.

[80] Ja ribon RBE.mp3

[84] Tsoer misjelo RBE.mp3
[88] Jom ze leJisra’el RBE.mp3
[96] Halleloeja 1 (Psalm 150) RBE.mp3
[96] Halleloeja 2 (Psalm 150 5e regel) RBE.mp3
[96] Esa enai (Psalm 121) RBE.mp3
[98] Dror jikra 1 RBE.mp3
[100] Mipi El RBE.mp3
[103] Ken bakodesj RBE.mp3
[110] Ata echad RBE.mp3
[110] Lema’an achai (Psalm 122) RBE.mp3
[112] Bendigamos JB.mp3

Havdala

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

          Havdala compleet ES.mp3 #
Hinee El jesjoeati
          Hinee El jesjoeati RBE.mp3
Birchot Havdala (Friedman).pdf #
          Birchot Havdala (Friedman) AT.mp3 #
          Birchot Havdala (Friedman) RBE.mp3
Hamavdiel (trad., arr. Goldstein).pdf #
Hamavdiel – Sjavoea tov (trad.) #
          Hamavdiel (trad., arr. Goldstein) AT.mp3 #
          Hamavdiel- Sjavoea tov (trad.) RBE.mp3 #
Elijahoe hanavi (trad.).pdf #
          Elijahoe hanavi (trad.) AT.mp3 #
          Elijahoe hanavi RBE.mp3
Sjavoea tov
          Sjavoea tov RBE.mp3
Gott fun Awrohom.pdf
Gott fun Awrohom.pdf vertaling
          Gott fun Awrohom ES.mp3