Megillat Esther (Poeriem)

Op deze pagina staan de geluidsopnamen per pasoek (vers) voor de Megillat Esther, ingezongen door prof. dr. Eliyahu Schleifer met de trope volgens de Nederlandse traditie.

Voor twee pesoekiem (versen), 2:5 en 7:10, zijn twee opnamen, omdat zij speciale Nederlandse melodieën hebben. Die zijn ingezongen door rabbijn Reuven Bar-Ephraïm. De opnamen van Eli Schleifer voor deze pesoekiem staan tussen haakjes.

Trope

Luister hier naar de trope van de Megillat Esther, met het systeem van de te’amiem (zangtekens).

Berachot

1e Beracha voor Megillat Esther
2e Beracha voor Megillat Esther
3e Beracha voor Megillat Esther
De berachot staan op blz. 416 van de LJG-sidoer.

Sjosjanat Jaäkov
Wordt gezongen nadat de megilla is gelezen en is opgenomen door Bram Lagendijk.

 

Megillat Esther per pasoek (vers)

hoofdstuk 1
hoofdstuk 2
hoofdstuk 3

Esther 2-5 Iesj Jehoedi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

hoofdstuk 4
hoofdstuk 5
hoofdstuk 6 
 

 
 

 
 

 

hoofdstuk 7
hoofdstuk 8
hoofdstuk 9Esther 9-7-9 Hamans zonenEsther 7-10 Wajitloe


 

 

 

 

 
Esther 8-16 Lajehoediem

 

 
 

 
 

hoofdstuk 10