Sjaliach tsiboer

Sjaliach tsiboer cursus 2020-2022

Deelnemers en docenten van de sjaliach tsiboercursus, november 2022.
Twee deelnemers waren door ziekte afwezig en ontbreken op de foto.


In het najaar van 2020 startte het Levisson Instituut met een nieuwe sjaliach tsiboer cursus. Voor de tweede keer bood het Instituut deze cursus aan. Het bestond uit negen weekenden en eindigde in november 2022 met 10 deelnemers die de cursus hebben afgerond. Door corona werden de eerste vier weekenden online gehouden, het vijfde hybride en vanaf het zesde weekend geheel fysiek.

De cursisten leerden het zingen van de sjabbatdiensten, de Hoge Feestdagen, de Sjalosj regaliem, het bensjen en de havdala, maar ook achtergrond van de liturgie en het liberaal jodendom. De houding en presentatie als sjaliach tsiboer kwamen ook aan de orde.

Docenten waren de chazaniem Josée Wolff en Avery Tracht en de rabbijnen Marianne van Praag en Menno ten Brink. Ook chazan Gilad Nezer en docent liturgie Annette Boeckler gaven lessen.

Chazan Josée Wolff en rabbijn Menno ten Brink
Les door chazan Josée Wolff in het klaslokaal

Deze cursus werd mede mogelijk gemaakt door Erfpachtgelden, stichting Kiwi en Maror.

 

Sjaliach tsiboer cursus 2008-2009

De eerste groep van 15 studenten rondde de voorzangerscursus (sjaliach tsiboer) af in mei 2009. Voor alle foto’s en een videoreportage, klik hier.

De training vond plaats gedurende acht weekenden gedurende twee jaar (vier weekenden per jaar).  Elk weekend bestond uit lezingen en workshops, waarbij tevens de traditionele synagogediensten werden gehouden. De diensten werden geëvalueerd als deel van het leerproces.

Een belangrijk deel van de colleges werd gegeven door prof. Eliyahu Schleifer, hoofd van de chazanopleiding aan het Hebrew Union College te Jeruzalem. Het andere deel door dr. Annette Boeckler, docent Tenach en liturgie van het Leo Baeck College te Londen en door Gilad Nezer, chazan van LJG Amsterdam.

Lees een interview met Gilad Nezer.

 

Toelatingseisen

De formele toelatingseisen voor de opleiding tot voorzanger zijn:

 • Een afgeronde schoolopleiding of een diploma en ervaring die ervan getuigen dat de kandidaat in staat is zich de materie eigen te maken.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij het liberale jodendom (Liberaal, Reform, Conservative, Reconstructionist).
 • Goed ingeburgerd zijn in de Nederlands-joodse gemeenschap.
 • Goed technisch kunnen lezen en enige kennis van het Hebreeuws.
 • Bezit van een prettige zangstem.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie kan worden gevraagd.

De toelatingscommissie interviewt de kandidaat over het hoe en waarom hij of zij de opleiding wil volgen en wat zijn of haar verwachtingen en doelstellingen van de opleiding zijn.

De aard van de functie van voorzanger brengt met zich dat de persoonlijke levensstijl en levenswandel van een student niet zonder betekenis is. Deze aspecten maken dan ook onderdeel uit van de toelatingsprocedure, zij het met de nodige waarborgen omkleed en zonder dat daarbij wordt gediscrimineerd naar sekse, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, politieke overtuiging of leeftijd.

 

Toelatingsprocedure

De kandidaat schrijft een aanmeldingsbrief in de vorm van een curriculum vitae, waarin hij/zij

 1. aangeeft aan de toelatingscriteria te voldoen
 2. motiveert waarom hij/zij voorzanger wil worden
 3. een overzicht stuurt over eerder gevolgde opleidingen en cursussen die relevant zijn en kopieën van behaalde diploma’s
 4. een overzicht stuurt over zijn/haar praktijkervaring op het gekozen gebied
 5. eventueel een lijst van gelezen/bestudeerde relevante literatuur opgeeft.

De brief wordt gestuurd aan de Decaan via contact@levisson.nl

Er volgt minimaal één gesprek met de leden van de Toelatingscommissie over het hoe en waarom hij/zij de opleiding wil volgen en wat de verwachtingen en doelstellingen van de kandidaat zijn. De commissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaat (zowel volgens bovenstaande criteria als met betrekking tot algehele persoonlijkheid), waarbij de kandidaat ook moet voorzingen. Daarna wordt een aanbeveling gedaan aan de Academische Commissie, die beslist of die verder onderzoek vraagt.

 

Studieprogramma

 1. Structuur van de (synagoge) diensten
 2. Sidoer (jahadoet)
  a. ontwikkeling van de liturgie
  b. inhoud en betekenis van de teksten
  c. de ideeën achter de gebeden en de teksten
  d. de structuur van de teksten
  e. associaties in taal en beelden met andere teksten
  f.  theologische problemen in de teksten
 3. Bekwaamheden van de sjaliach tsiboer (sjats)
  a. zangtechniek
  b. het zingen zelf
  c. solfège – direct van bladmuziek zingen (minimum: muziek kunnen lezen)
  d. muziek (het repertoire kennen, traditie, balans in het herkenbaar houden van de diensten en het introduceren en gebruiken van nieuwe melodieën
 4. Hebreeuws
  a. Hebreeuws lezen met enige begrip van de betekenis
  b. basis Hebreeuwse grammatica
 5. Houding
  a. weten wat je zingt en hoe je dit uitdrukt in de muziek
  b. de rol van de sjats (weten wat het betekent om een vertegenwoordiger van de gemeente tijdens het gebed te zijn)
  c. kavana, spiritualiteit