Diensten Jom Kipoer

Hieronder vindt u de diensten van Jom Kipoer. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

De paginanummers verwijzen naar de tekst in de losse delen van de nieuwe, tijdelijke LJG-machzor: “Sjema Koleenoe – Machzor voor Kol Nidree”, “Sjachar avakesjcha – Machzor voor Jom Kipoer Sjacharit“, “Kol demama – Machzor voor Jom Kipoer Moesaf, Mincha en Jizkor” en “P’tach lanoe sja’ar – Machzor voor Ne’ila“.

Voor de Toralezingen op Jom Kipoer zie hier.

AT = chazan Avery Tracht
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazan Gilad Nezer
HE = chazan Harry Ereira
JB = Joppe van Beusekom
JW = chazan Josée Wolff
LF = chazan Larry Fine
MB = rabbijn Menno ten Brink
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

# basismelodie

Jom Kipoer Kol Nidree

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Sjema Koleenoe – Machzor voor Kol Nidree”.

6 Kol Nidree 3x (Lewandowski).pdf #
          Kol Nidree PG.mp3
          Kol Nidree MB.mp3 #
6 Kol Nidree Aramees (Lewandowski).pdf
6 Kol Nidree Aramees 2.pdf #
          Kol Nidree Aramees GN.mp3 #
8 Wenislach – Slach-na – Wajomer (Lewandowski).pdf #
          Wenislach ES.mp3 De eerste zin wordt in deze versie 2x gezongen, de 1e keer op een andere melodie
          Wenislach (Lewandowski) GN.mp3 #
          Selach na – Sjehechejanoe (Lewandowski) GN.mp3 #
          Wenislach – Selach na – Sjehechejanoe MB.mp3
8 Sjehechejanoe.pdf #
12 Barechoe (Lewandowski).pdf #
           Barechoe (Lewandowski) JW.mp3 #
12 Oema’avir jom (Lewandowski).pdf #
           Oema’avir jom PG.mp3
           Oema’avir jom (Lewandowski) JW.mp3 #
14 Ki hem chajenoe.pdf #
            Ki hem chajenoe JW.mp3 #
            Ki hem chajenoe PG.mp3
14 Sjema (Lewandowski).pdf #
            Sjema Jisrael, Baroech sjem CU.mp3 #
16 Wajomer (Sjema 3e paragraaf)
            Wajomer (Sjema 3e paragraaf) CU.mp3 #
16 Lema’an tizkeroe
            Lema’an tizkeroe MB.mp3 #
18 Emet we’emoena.pdf #
            Emet we’emoena JW.mp3 #
18 Wera’oe wanav.pdf #
            Wera’oe wanav JW.mp3 #
            Hama’avir banav PG.mp3
18 Mi chamocha (Lewandowski).pdf #
            Mi chamocha PG mp3
            Mi chamocha (Lewandowski) JW.mp3 #
19 Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) (Lewandowski).pdf #
            Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) PG.mp3
            Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) MB.mp3 #
 22 Ki wajom haze (Lewandowski).pdf #
             Ki wajom haze GN.mp3 #       
             Ki wajom haze MB.mp3 #
22 Chatsi kaddisj (Janowski).pdf #
             Chatsi Kaddisj PG.mp3
             Chatsi Kaddisj (Janowski) ES.mp3 #
42 Jihejoe leratson (Janowski).pdf #
             Jihejoe leratson (Janowski) GN.mp3 #
44 Ata Melech (Lewandowski).pdf #
             Ata Melech MB.mp3
             Ata Melech PG.mp3
46 Ja’ale (Lewandowski).pdf #
46 Ja’ale tachanoenenoe (Lewandowski).pdf #
             Ja’ale (Lewandowski) GN.mp3 #
48-52-58 El melech josjeev-Kmo sjekatoev-Adonai Adonai (Lewandowski).pdf #
               Adonai Adonai CU.mp3
               Adonai Adonai CU.mp3
                Slach lanoe CU.mp3
50 Slach na – Hatee (Spiro-nusach).pdf #
52 Ki hinee kachomer 1 en 2 (trad.).pdf #
             Ki hinee kachomer 1 GN.mp3 #
             Ki hinee kachomer 2 GN.mp3 #
54 Al tavo vemisjpat (nusach-Spiro).pdf #
56 Omnam keen (Lewandowski).pdf #
56 Omnam keen (complete tekst) (Lewandowski).pdf #
             Omnam keen (Lewandowski) PG.mp3
58 Zechor rachamecha (nusach-Lewandowski).pdf #
64 Kapeer chata’eenoe (Lewandowski).pdf #
64 Sjema koleenoe – Hasjiveenoe (Lewandowski).pdf #
66 Al tasjlicheenoe (Lewandowski).pdf #
              Al tasjlicheenoe (Lewandowski) JW.mp3 #
              Al tasjlicheenoe PG.mp3 
66 Al ta’azveenoe (Lewandowski).pdf #
            Al ta’azweenoe (nusach) PG.mp3
66 Ki anoe amcha (trad.).pdf #
              Ki anoe amcha GN.mp3 #
              (Elohenoe) – Ki anoe amcha CU.mp3     
68 Ana tavo lefanecha.pdf #
              Ana tavo lefanecha PG.mp3
68 Asjamnoe (Lewandowski).pdf #
              Asjamnoe bagadnoe PG.mp3
68 Sarnoe mimitswotecha (Lewandowski).pdf #
70-72 Ma nomar lefanecha-sjimcha me’olam-ata jodea.pdf #
              Ma nomar lefanecha-sjimcha me’olam-ata jodea GN.mp3 #
              Ata jodea razee olam (nusach) LF.mp3
72 Al cheet.pdf #
              Al cheet (zonder herhaling) PG.mp3
86 Avinoe Malkeenoe (trad.).pdf #
               Avinoe Malkeenoe PG.mp3 #
100 Adon haselichot (trad. sefard.).pdf #
               Adon haselichot (trad. sefard.) GN.mp3 #
102 Adon olam (zoals op sjabbat) #
104 Jigdal (HF) (Lewandowski).pdf #

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida.mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
De chatimot (eindberachot) blijven qua muziek dezelfde als op Rosj Hasjana, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.

 

Jom Kipoer Sjacharariet en Toradienst

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Sjachar Avakesjcha – Machzor voor Jom Kipoer Sjacharit”.

2-4 Zoals op sjabbat #
           Adon Olam voor de Hoge Feestdagen (Baer) ES.mp3
4 Birchot hasjachar (nusach-Spiro) (zoals Rosj Hasjana Sjachariet) #
5 Oeteneenoe (nusach-Spiro) (zoals Rosj Hasjana Sjachariet) #
6-8 Zoals Rosj Hasjana Sjachariet #
21 Baroech Adonai le’olam (zoals op sjabbat) #
23 Sjirat Hajam (Ex.15) (trad.).pdf #
           Sjirat Hajam (trad.) AT.mp3 #
24-26 Zoals op sjabbat
27-29 Zoals Rosj Hasjana Sjachariet #
30-31 Zoals op sjabbat #
34 Sjema (Lewandowski) (zoals Rosj Hasjana) # 
36-38 Zoals Rosj Hasjana Sjachariet # 
39-48 Stille Amida: als het hardop gezongen wordt, dan als Rosj Hasjana Moesaf #
44-45 Zoals op Kol Nidree #
51 Oevecheen imroe lElohiem
              Oevecheen imroe lElohiem CU.mp3
53 Le’El orech dien
              Le’El orech dien (Lewandowski) ES.mp3
54 Kedoesja in sjachariet (naar Lewandowski).pdf #
               Kedoesja in sjachariet (naar Lewandowski) CU.mp3 #
54-56 Zoals Rosj Hasjana Moesaf # 
56 Elohee weelohee – Ja’ale wejavo (Lewandowski).pdf #
               Ja’ale wejavo CU.mp3
               Ja’ale wejavo ES.mp3
57 Sjofeet kol ha’arets #
               Sjofeet kol ha’arets CU.mp3
58-63 Zoals op Kol Nidree #
64 Ki ata solchan
                 Ki ata solchan CU.mp3
64 Mi El kamocha.pdf #
                 Mi El kamocha GN.mp3 #
65 Mechal la’avonoteenoe-Kadsjeenoe (Alter).pdf #
                Mechal la’avonoteenoe-Kadsjeenoe (Alter) JW.mp3 #
65 Retsee (zoals op sjabbat) #
                 Retsee CU.mp3
66 Modiem
                 Modiem CU.mp3
66 Birkat kohaniem (zoals op sjabbat) #
                 Birkat Kohaniem CU.mp3
67 Sim sjalom (nusach HF)
                 Sim sjalom (nusach HF)-Besefer chajiem (Goldfarb) GN #
67 Besefer chajiem (Goldfarb).pdf #
                 Besefer chajiem (Goldfarb) JW.mp3 #
                 Besefer chajiem ES.mp3
                 Besefer chajiem CU.mp3 #
68 Avinoe malkeenoe (trad.) (zoals op Kol Nidree) #
70 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) (zoals op Rosj Hasjana) #

TORADIENST

71-91 Zie voor de Toradienst zoals op Rosj Hasjana Sjachariet.

 

Jom Kipoer Moesaf

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Kol Demama – Machzor voor Jom Kipoer Moesaf, Mincha en Jizkor”.

2-11 Zoals Rosj Hasjana Moesaf #
12 Misod chachamiem (Lewandowski).pdf #
12 Ochila laEel (Lewandowski).pdf #
12-16 Zoals Rosj Hasjana Moesaf #
16 Een kitsva – Sjimcha nae (Lewandowski).pdf #
17 Kedoesja Moesaf (Lewandowski).pdf #
                 Kedoesja Moesaf (Lewandowski) GN.mp3 #
17 Ledor wador (Katchko).pdf #
19 Haocheez bejad – wechol ma’aminiem (Lewandowski).pdf #
                 Haocheez bejad (Lewandowski) CU.mp3
21-22 Zoals Rosj Hasjana Moesaf #
23 Ata vechartanoe-watiten lanoe (Lewandowski).pdf #
23 Aresjet sefateenoe
                 Aresjet sefateenoe JB.mp3
24 Grote Alenoe (zoals Rosj Hasjana Moesaf) #
26-29 Wechach haja omer (Lewandowski).pdf #
                 Kakatoev betorat Mosjee ES.mp3  
                 Kakatoev betorat Mosjee GN.mp3
                 Wehakohaniem (Lewandowski, zonder begeleiding) ES.mp3
                 Weaf hoe (einde Avoda) ES.mp3
31 Al tavo (Lewandowski).pdf #
              Al tavo (Lewandowski) GN.mp3 #
32-35 Zoals op Kol Nidree
35 Hirsjanoe oefasjanoe (Baer).pdf #
                Hirsjanoe oefasjanoe LF.mp3
36 Slach oemechal.pdf
36-37 Zoals op Kol Nidree #
37-38 Zoals Jom Kipoer Sjachariet #
39 Kadesjeenoe (trad.).pdf
39 Retsee (zoals op sjabbat) #
40 Modiem (zoals op sjabbat) #
               Modiem CU mp3 
41 Sim sjalom (nusach)-Besefer chajiem (Goldfarb) (zoals op Jom Kipoer Sjachariet) #
42 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) (zoals Rosj Hasjana Sjachariet) #

 

Jom Kipoer Jizkor

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Kol Demama – Machzor voor Jom Kipoer Moesaf, Mincha en Jizkor”.

58 Enosj kechatsier jamav.pdf 
                Enosj kechatsier jamav PG.mp3
58 Adonai ma adam.pdf
                Adonai ma adam PG.mp3
                Adonai ma adam (Adler).mp3
63 El malee rachamiem (Janowski).pdf
                 El malee rachamiem PG.mp3
64 Sjiwiti Adonai.pdf
                 Sjiwiti Adonai PG.mp3
                 Sjiwiti Adonai (Blumenthal).mp3

 

Jom Kipoer Ne’ila

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “P’tach lanoe sja’ar – Machzor voor Ne’ila”.

2 El nora alila (Spaans-Portugees).pdf #
          El nora alila (Spaans-Port.) HE.mp3
          El nora alila (Spaans-Port.) GN.mp3 #
          El nora alila (Spaans-Port.) PG.mp3
3 Asjree in Neila.pdf #
6 Ja sjimcha (Lewandowski).pdf #
            Ja sjimcha 1&5 (Lewandowski) GN.mp3 #
            Ja sjimcha (Lewandowski) PG.mp3
8 Neila-Kaddisj (Lewandowski).pdf #
            Neila-kaddisj (Lewandowski) ES.mp3
            Neila-Kaddisj (Lewandowski) GN.mp3 #
18 Avot – Gevoerot in Neila (Lewandowski).pdf #
             Amida Avot in Neila deel 1 (Lewandowski) ES.mp3
             Amida Avot in Neila (egalitair) deel 1 (Lewandowski) ES.mp3 #
             Gevoerot Mechalkel chaim PG.mp3
20 Amsterdamse kedoesja (naar Lewandowski).pdf #
            Amsterdamse Kedoesja (naar Lewandowski) PG.mp3
22 Oevecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata (Lewandowski).pdf #
25 Petach lanoe sja’ar (Lewandowski).pdf #
            Petach lanoe sja’ar (Lewandowski) PG.mp3
27 Bemotsa’ee menoecha (Lewandowski).pdf #
            Bemotsa’ee menoecha PG.mp3
27 Adonai Adonai
            Adonai Adonai PG.mp3 
27 Jisrael nosja-Jachbi’eenoe-Jasjmi’eenoe (Lewandowski).pdf #
            Jisrael nosja bAdonai (Lewandowski) GN.mp3 #
(545) Ro’ee Jisrael PG.mp3 (niet in nieuwe machzor!)
28 Zechor lanoe
            Zechor lanoe PG.mp3
29-33 Zoals op Kol Nidree #
35 Mechal la’avonoteenoe- Kadsjeenoe (Alter) (zoals op Jom Kipoer Sjachariet) #
38 Sim sjalom-Besefer chajiem (zoals op Jom Kipoer Sjachariet) #
39 Avinoe Malkeenoe (zoals op Kol Nidree) #
41 Kaddisj titkabal (Soekotkaddisj).pdf #
             Kaddisj titkabal Soekot GN.mp3 #
             Soekotkaddisj PG.mp3
42 Sjeimes in Ne’ila.pdf #
             Sjeimes in Ne’ila PG.mp3