Privacyverklaring

Het Levisson Instituut bewaart persoonsgegevens met als doel bepaalde groepen op de hoogte te brengen/te houden van de activiteiten en wederwaardigheden van het Levisson Instituut.

Deze bepaalde groepen bestaan uit:
– Bestuur, Management Team en aangesloten commissies
– (Oud-)studenten en (oud-)cursisten
– Ontvangers van de Nieuwsbrief
– Ontvangers van de wekelijkse Sidra van de Week
– Mensen die zich hebben aangemeld voor een evenement, bijv. een lezing
– Algemene contacten van het Instituut

Persoonsgegevens worden verstrekt aan:
– Studenten en cursisten: alleen aan de deelnemers en docenten van een bepaalde opleiding
– Belastingdienst, in verband met honoraria van bijv. docenten
– Politie, marechaussee, bewaking, Bij Leven en Welzijn en of andere beveiligingsinstanties, indien de veiligheid van de locatie (bijv. de synagoge) en/of de bezoekers aan een bijeenkomst of cursus daartoe noopt.
– Derden, na toestemming van de eigenaar

Het Levisson Instituut
– geeft alleen persoonsgegevens door aan derden na toestemming van de betrokkene
– verwijdert of wijzigt op verzoek van de betrokkene binnen één maand persoonsgegevens en informeert de betrokkene hierover
– heeft in de Nieuwsbrief en Sidra van de Week een link om uit te schrijven
– beperkt op verzoek persoonsgegevens
– laat weten van wie persoonsgegevens ontvangen zijn, indien niet van de eigenaar
– vraagt toestemming om een foto van een persoon te gebruiken

Het Levisson Instituut  heeft organisatorische en automatiserings-maatregelen genomen om persoonsgegevens volgens de nieuwe AVG wet te beschermen.

Amsterdam, april 2019