Ba’al tefilla

Met 15 enthousiaste deelnemers van verschillende kehillot begon in januari 2018 de eerste opleiding voor ba’al tefilla in Nederland.

De deelnemers leerden sjabbatdiensten te leiden, om de rabbijnen te vervangen als een gemeente geen rabbijn heeft of als hij of zij voor een dienst afwezig is. Ook het leiden van sjiwwediensten was onderdeel van de opleiding.

De cursus bestond uit vijf weekenden gedurende het hele jaar 2018 en bevatte sjoeldiensten, lezingen en workshops. Elke sjoeldienst wordt geleid door de deelnemers, gecombineerd met een instructie en een feedback.

Een overzicht van het programma:

  • Sjabbatdiensten leiden
  • Sjiwwe-diensten leiden
  • Geven van een dvar Tora en een derasja
  • Kidoesj maken
  • Havdala maken
  • Bensjen (birkat hamazon)
  • Lezen van het Hebreeuws
  • Meer over het liberaal jodendom
  • Over houding en presentatie

De lessen werden gegeven door rabbijn Menno ten Brink, rabbijn Marianne van Praag, Annette Boeckler en door losse docenten die voor onderdelen gevraagd werden.

Zie hier foto’s van de vijf weekenden.

Lees hier een artikel over de cursus (2018) en een interview (2019) met twee deelnemers.

Annette Boeckler schreef in 2016 een artikel over de Nederlandse liberale liturgie: Dutch Liberal Liturgical History (pdf)