Ba’al tefilla


NIEUWE CURSUS BA’AL TEFILLA 2024-2025

Wij hebben jou nodig!

Schrijf je nu in voor de nieuwe cursus ba’al tefilla, waarin je de basis leert om samen met een voorzanger diensten te leiden in afwezigheid van een rabbijn.

Je leert
– Sjabbatdiensten leiden
– Structuur van de sidoer
– Geven van een dvar Tora
– Kidoesj maken
– Havdala maken
– Bensjen (birkat hamazon)
– Meer over het liberaal jodendom
– Over houding en presentatie

Het onderdeel ‘diensten leiden’ (liturgie) houdt in: opbouw, thema’s, variaties, wat moet er echt in een dienst zitten, interpretatie teksten, werken met de sidoer en alle aspecten rond de Toradienst (lajenen wordt niet geleerd).

Aandacht zal daarnaast worden besteed aan de houding (attitude), zowel lichaamshouding als gedrag. Ook de bewustwording van de positie van een leider van een dienst is onderdeel van de cursus.

Tijdens de cursus wordt vooral getraind, waarbij kennis en vaardigheden geïntegreerd worden. Onder leiding van een rabbijn zullen de diensten geoefend worden. Naast rabbijnen zullen ook andere docenten lesgeven.

De ba’al tefilla cursus is niet bedoeld als opleiding voor voorzangers. Zang is geen onderdeel van het curriculum.

De cursus wordt deels in het Engels gedoceerd.

De opgeleide cursisten zullen een ‘poule’ van mogelijke vervangers gaan vormen, die desgewenst in gemeenten ingeroosterd kunnen worden. De opgeleide mensen kunnen er echter niet het recht aan ontlenen in de gemeenten ook inderdaad de diensten te gaan leiden. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen wie wordt ingezet.

Toelatingseisen
– Lid van een Liberaal/Progressief Joodse Gemeente
– Geregelde sjoelbezoeker die enigszins weet hoe de dienst in elkaar zit
– Hebreeuws: vlot kunnen lezen (technisch lezen), maar hoeft niet echt begrijpend kunnen lezen. Wel moet de kandidaat verbanden kunnen leggen tussen (woorden in) de Hebreeuwse tekst en (woorden in) de Nederlandse tekst.
– Minimaal HBO werk/denkniveau

Een toelatingscommissie beoordeelt na een gesprek (via Zoom) wie aan de cursus mag deelnemen. Ook zal Hebreeuws lezen worden getoetst.

Lengte en start cursus
De cursus bestaat uit vier weekenden vanaf eind 2024 tot het voorjaar 2025 en vindt plaats in een hotel in het centrum van het land. Elk weekend begint op vrijdagavond (17.00) en eindigt zondagmiddag (ca. 16.00).

Data
1) 29 november – 1 december 2024
2) 17 – 19 januari 2025
3) 28 – 30 maart 2025
4) 9 – 11 mei 2025

Kosten
Kosten € 800
Reiskosten zijn niet inbegrepen.
Als deze kosten bezwaarlijk zijn, neem dan contact op met Francine (contact@levisson.nl).
Als je halverwege de cursus stopt, is het niet mogelijk geld terug te krijgen.

Aanmelding
Per email tot 1 september 2024 met toevoeging van
– een motivatiebrief
– een kort curriculum vitae.

Meer informatie over de opleiding en aanmelding: contact@levisson.nl

Vorige cursus
Met 15 enthousiaste deelnemers uit verschillende kehillot begon in januari 2018 de eerste cursus voor ba’al tefilla in Nederland.
De lessen werden gegeven door rabbijn Menno ten Brink, rabbijn Marianne van Praag, Annette Boeckler en door losse docenten die voor onderdelen gevraagd werden.
Zie hier foto’s.

Lees hier een artikel over de cursus (2018) en een interview (2019) met twee deelnemers.

Annette Boeckler schreef in 2016 een artikel over de Nederlandse liberale liturgie: Dutch Liberal Liturgical History (pdf)