Geschiedenis

Korte geschiedenis

Uit een inventarisatie door het Verbond, gehouden in 2001, bleek dat er in de komende decennia behoefte zou bestaan aan nieuwe rabbijnen, sjeliché tsiboer (voorzangers), leraren en andere leidinggevenden van onze joodse gemeenten en organisaties. De Liberaal Joodse Gemeenten zouden zich blijven uitbreiden en ook de behoefte aan kennis over het Jodendom zou blijven groeien. Daarom was actie was geboden om aan de vraag naar meer rabbinale leiding tegemoet te kunnen komen. Tegelijkertijd naderden de senior rabbijnen hun pensioenleeftijd.

Verder werd geconstateerd dat een opleiding tot rabbijn of chazzan tot dan toe slechts in het buitenland kon worden gevolgd. Vele zeer gemotiveerde potentiële studenten zijn echter om verschillende redenen – onder meer leeftijd en werk- of familieomstandigheden – niet in de gelegenheid om gedurende een langere periode een studie in het buitenland te volgen.

Daarom is op 22 augustus 2002 de Stichting Robert A. Levisson opgericht door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Deze stichting heeft het Levisson Instituut in het leven geroepen. Het Instituut is vernoemd naar de grote, naoorlogse Nederlandse liberaal- joodse voorman Robert A. (Bob) Levisson zl uit Den Haag, die eind 2001 – kort voor de oprichting van de Stichting – is overleden.

De oprichter : David Lilienthal

De initiatiefnemer en eerste decaan van het Instituut was rabbijn David Lilienthal. Tien jaar lang bleef hij de drijvende kracht achter de opleidingen totdat hij met emeritaat ging in september 2012.

Rabbijn David Lilienthal is emeritus-rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, waar hij senior rabbijn was van 1971 tot 2004. Hij was tevens lang rabbijn van meerdere LJG’s in Nederland en de International Jewish Center (IJC) in Brussel. In deze periode was hij ook coördinator van het Nederlandse Beth Din en vanaf 1993 mede-oprichter en voorzitter van het Europese Beth Din, voorzitter en redacteur van de sidoer (2000) en redacteur van Tanach (2007).

Hij bekleedde bestuursfuncties in internationale joodse organisaties. Hij was de initiatiefnemer van ARZA-Nederland en van ARZENU, het wereldverband van Progressief-Joodse zionistische organisaties. Ook was hij lid van de centrale organen van de World Zionist Organization, van de Jewish Agency for Israel en van de World Union for Progressive Judaism.

Op 1 september 2012 droeg David Lilienthal het decanaat over aan rabbijn Menno ten Brink. In februari 2013 vestigde hij zich met zijn echtgenote en oudste dochter in Israël bij hun andere dochters en kleinkinderen.

Bij zijn afscheid werd David Lilienthal benoemd tot lid van de Academische Commissie, en – vanwege zijn ‘vermogen om een visie om te zetten in werkelijkheid’ – tot ere-decaan van het Levisson Instituut. Voorts besloot het bestuur van het Levisson Instituut een David Lilienthal Fonds op te richten met het doel een jaarlijks terugkerende David Lilienthal-lezing te organiseren over ‘all things Jewish’.

De naamgever: Robert A. Levisson

Rabbijn Robert A. (Bob) Levisson (1913-2001) was één van de grote voormannen binnen het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Hij was de zoon van de oprichter van de Liberaal Joodse beweging in Nederland in 1931. Na de Tweede Wereldoorlog richtte hij de LJG Den Haag weer op en werd hij één van de grote liberale leiders in het land.
Hij was een wijs mens, een begenadigd spreker en schrijver en een voorvechter van Israël.

Jehie zichro baroech – יהי זכרו ברוך – Zijn nagedachtenis zij gezegend.

Bob Levisson heeft zijn familiegeschiedenis beschreven, waarin hij vertelt uit wat voor een gezin hij komt en hoe zijn vader Levie Levisson het Liberale Jodendom in Nederland heeft opgericht.

Levie Levisson (1878-1948), de oprichter van het liberaal jodendom in Nederland, schreef tussen 1943 en 1948 21 stellingen over het jodendom.