Toralezingen Sjabbat

Op de pagina’s voor de Toralezingen voor Sjabbat staan de volledige opnames van alle sidrot en parasjiot. Overeenkomstig de complete 3-jarencyclus zijn de sidrot en parasjiot verdeeld in:


Voor de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat zijn er de jaarlijkse overzichten van de Toralezingen.

De combinaties van te’amiem (zangtekens) volgens de trope (muzikale stijl) van de Nederlandse/West-Europese traditie voor Sjabbat, staan op de pagina met de trope voor Sjabbat.