Sjemot

Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Sjemot voor de A, B en C-jaren volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

 

Sjemot A-jaar

01 Sjemot
02 Wa’era
03 Bo

 

04 Besjallach
05 Jitro
06 Misjpatiem

 

07 Teroema
08 Tetsawe
09 Ki Tisa

 

10 Wajakheel
11 Pekoedee
12 Wajakheel-Pekoedee

 

Sjemot B-jaar

01 Sjemot
02 Wa’era
03 Bo

 

04 Besjallach
05 Jitro
06 Misjpatiem

   

 

07 Teroema
08 Tetsawe
09 Ki Tisa

 

10 Wajakheel
11 Pekoedee
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

12a Wajakheel-Pekoedee kort
12b Wajakheel-Pekoedee lang
(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjemot C-jaar

01 Sjemot
02 Wa’era
03 Bo

 

04 Besjallach
05 Jitro
06 Misjpatiem

 
 

 

07 Teroema
08 Tetsawe
09 Ki Tisa

 

10 Wajakheel
11 Pekoedee
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12a Wajakheel-Pekoedee kort
12b Wajakheel-Pekoedee lang
(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) In Sjemot 20:1-14 lezen we de Tien Uitspraken – de Aseret Dibrot. Deze tekst is overgeleverd met twee series accenten: de ‘lagere accenten’ (ta’amiem tachton) en de ‘hogere accenten’ (ta’amiem eljon). Zie voor een nadere toelichting en de tradities voor het gebruik van de accenten bladzijde XII van de Inleiding in de Tanach (Amsterdam, 2007).

(**) Keuzemogelijkheid voor de kortere of langere tekstversie, afhankelijk van het gebruik in een gemeente.