Muziek

De muziekbibliotheek op deze website vertegenwoordigt de Nederlands-joodse traditie in met name de liberale gemeenten. De meeste erediensten worden gezongen door een sjaliach tsibboer (een ‘afgevaardigde van de gemeente’ tijdens het gebed).

Onze Nederlandse traditie is gedeeltelijk afkomstig uit het westen en zuiden van Duitsland. Maar is ook beïnvloed door Poolse, Spaanse en Portugese tradities. Meest belangrijk zijn de grote componisten uit het midden van de negentiende eeuw, vooral Louis Lewandowski en Salomon Sulzer.

Het Oost-Europese jodendom en zijn cultuur zijn vernietigd tijdens de Sjoa en onder het communisme, maar de traditie leeft voort en bloeit in Amerika en Israël. Het West-Europese jodendom en zijn cultuur zijn bijna weggevaagd tijdens de donkere jaren van de ‘Grote vernietiging’. Die traditie heeft die tijd nauwelijks overleefd en een van de plaatsen waar zij nog voortleeft is in onze Nederlandse gemeenten. Dat is ook een reden waarom we deze bijzondere en mooie muziek waarderen in onze diensten, de speciale noesach en ook de muzikale traditie voor het lezen van de Tora en de haftara.

Over het gebruik van de muziekbibliotheek
In het menu staan de diensten waarvoor muziek in de bibliotheek is opgenomen. Dat zijn vooral opnames en voor een deel bladmuziek. Omdat op veel bladmuziek copyright rust, kunnen we die niet in de muziekbibliotheek opnemen. Op de site van Shulmusic vind je een schat aan bladmuziek en op de site van Judaica Sound Archive staat een unieke collectie chazzanoetopnames.

De muziek staat in volgorde van de orde van de diensten. De bestandsnaam begint met het nummer van de bladzijde(n) uit de sidoer of de machzor. Kunt u een tekst niet vinden, kijk dan op de pagina van een andere dienst. Wellicht staat daar wat u zoekt.