Rimon

Rimon – Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum

In de zomer van 2013 heeft de Stichting Robert A. Levisson op verzoek van het Verbond (NVPJ) het Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum Rimon overgenomen van de Stichting Sja’ar.

Doel van Rimon is ondersteunen van het liberaal joods onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 jaar in het hele land. Er wordt hierbij gestreefd naar standaardisering van het onderwijs door het door het beschikbaar stellen van lessen en lesmateriaal aan leerkrachten en onderwijsassistenten.

Het lesmateriaal is samengesteld op onderwerp en ingedeeld in leeftijdsgroepen. De lessen en het lesmateriaal zijn gebaseerd op het landelijk leerplan zoals het op de Rimon website te vinden is. De lessen en het lesmateriaal kunnen door leerkrachten van de bij Rimon aangesloten gemeenten middels een code worden gedownload van de site.

Informatie over Rimon via contact@levisson.nl

Het lesmateriaal dat Rimon ontwikkelt, bestaat uit twee soorten:

Het gedrukte materiaal (de les- en werkboeken), door Rimon vaak vertaald uit het Engels en bewerkt naar de Nederlandse situatie, wordt door het Talmoed Tora onderwijs aangeschaft via de Stichting Sja’ar, die als uitgever van de boeken blijft fungeren.

Het digitale lesmateriaal staat op de website van Rimon en bestaat uit een openbaar gedeelte, bestemd voor de leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden, en een gesloten gedeelte, waartoe de leerkrachten met een inlogcode toegang hebben.

Bezoek de website van Rimon: www.rimononderwijs.nl